søndag 31. oktober 2010

Lemurias energi stiger opp. Er den i deg?

Kirael 05. 10. 2010 gjennom mediet Kahu Fred Sterling

Kirael snakker her om at Lemurias energi stiger opp, og han tenker da på den Lemurias energi vi har i oss - i hjertechakra. Du vil vite når det skjer, sier Kirael, fordi ditt hjerte da vil besvare dine spørsmål. I 3d har frykt vært den framherskende kraft, som har motivert alt. Nå beveger vi oss fra frykt til kjærlighet. Kirael vil at vi skal forstå at sinne er et biprodukt av frykt, og at uansettt hva vi vil si - kan det sies i vennlighet og med omtanke.

Les mer her; www.kirael.com

Ingen kommentarer: