søndag 31. oktober 2010

Se det for deg ...

Neal Donald Walsch sier om den pågående forvandlingen; Det er bare å se det for deg! Ja, det er så enkelt. Se det for deg. Det er ikke dermed sagt at forandringen brer seg ut øyeblikkelig foran øynene dine, men all forandring begynner i tanken. Litt tid må tankesystemene ha enda en stund. Små endringer viser seg rundt oss hver dag, hvis vi er årvåkne og merker oss det som skjer. Dette kan noteres både i det små og i det store. Og det aller beste, synes jeg, utviklingen som er i gang - kan ikke stoppes verken av små eller store makter! Erfaringer i de førstkommende årene vil bli unike i forhold til det mange har å sammenlikne med. Det eneste som kan forsinke denne bevissthets-prosessen, er uvitenhet og tvil. Siden prosessen vil gå sin gang uavhengig av begge deler, så er det lurest å finne ut på egen hånd hva det er for noe som er på gang.

I enormt lang tid har vi erfart hva tvil og uvitenhet fører til. Idéene skifter fort i dag, og bastante, tradisjonelle tanker står for fall hver dag. Vår erfaring fra det som har vært, forteller at holdninger ikke ble endret så ofte. I tillegg til den enkeltes iherdige egeninnsats ble det også etablert riter og tradisjoner. Tømre. Tømre. Pust ut og gi slipp - det er mitt råd. De som fortsatt setter sin lit til at vi kan bekjempe hverandre med alle midler, kan med større hell fortsette å tro på julenissen. Konkurranse og isolasjon har hatt sin glansperiode. De fleste politiske systemer må endres radikalt. Dette blir ingen lett oppgave for politikerne - spesielt ikke i de materielt rike landene.

Suksess vil få et helt nytt innhold. Det beste vi alle kan gjøre, er å ha bunnsolid tro på vår egen innsikt. Det er i vårt Nye indre grunnlaget for suksess vil ligge i framtida. Igjen; ikke blåhold på gammel tankegang. En Ny verden krever sosial vennlighet og rettferdig fordeling av ressursene - ikke slik vi fordeler i dag hvor noen grabber til seg, mens andre vrir seg i elendighet. Åpenhet og hurtige endringer i bevisstheten, vil gjøre all manipulasjon mellom mennesker overflødig. Det vil bli avslørt før planene er klare. Mange som i dag arbeider i slike 'pikante' stillinger kommer til å bli uten arbeid - deres 'kompetanse' vil ikke være levedyktig stort lenger.

Etter hvert vil den illusjonistiske tankegangen og evangeliseringen opphøre. Alt gjennomskues og vil forsvinne. Fordømmingen av annerledes tenkende vil også avta etter hvert - til stor glede for de nytenkende. Denne gruppa blir stadig større, noe som igjen påvirker det kollektive sinnet og den Nye tida ruller inn over oss og trosser all motstand. Se det for deg. Se for deg den enorme overfloden på alle plan - ingen skal mangle noe av det de trenger, så lenge det ikke går på noen annens bekostning. Det er nok overflod til alle.

Ingen kommentarer: