søndag 31. oktober 2010

Et fjernt galaktisk minne - et galaktisk eventyr fra virkeligheten

Sakset fra ; http://galactic.no/rune/frivillig.html

For lenge, lenge siden i en fjern galakse fantes lysvesener som gledet seg ved livet i en tidløs dimensjon. Og en dag kom et stort strålende vesen til dem med et alvorlig uttrykk i ansiktet. Denne søkte frivillige for en viktig kosmisk misjon.

Noe slikt ble uttrykt:

"Vi har denne lille, men veldig spesielle klode i utkanten av Alkyone-galaksen som heter Gaia. Den er ganske enestående som en vakker hage, og vrimler av livsformer i forskjellig form. Det har vært noe av en eksperimentell stasjon i galaksen, og har den mest interessante menneskelige livsform, som omfatter de høyeste og de laveste frekvenser som er kjent i kosmos. Det er i sannhet selve legemliggjørelsen av dualisme.

På den ene siden er det en vakker livsform kjent i universet som værende en vakker livsform bærende de høyeste frekvenser av kjærlighet, lys og glede.

På den andre siden er den også stedet for de tetteste og mørkeste frekvenser som kosmos' noensinne har erfart - frekvenser som resten av SKAPELSEN har utviklet seg forbi for urtider siden.

Her er den gjeldende situasjonen. Innen et tidsdomene, går denne planet gjennom periodiske kosmiske sykluser. Den kommer nå til slutningen av to store sykluser - en 2000 års periode i fiskenes astrologiske innflytelse, og en 25000 års periode i en kosmisk syklus på dens reise rundt Alkyone, som er sentralsolen i melkevei-galaksen. Men ved avslutningen av denne syklus kommer mye til sin avslutning, mens noe annet starter. Men viktigst er det at planeten gjennomgår en innstrømning av lys (4dim-lys.rø) som dramatisk øker dens frekvens.

På samme måten som gjennom enhver stor overgang vil det bli en viss mengde av turbulens. Noe av dette vil bli geologisk, for Gaia selv er en levende klode som også utvikles. Men mye av det involverer også den menneskelige rase som dominerer planeten.

Det vil ikke bli en særlig enkel tid for artene - særlig ikke for de som "sover" og for de som vibrerer på den laveste frekvensen. Når frekvensen forandres, vil det skape usikkerhet som igjen blir til frykt.

Den første era av denne planets evolusjon var den (grov-) fysiske era, og nøkkelordet var overlevelse. Den andre era som slutter nå var den tankemessige oppvåkning og nøkkelordet var logikk. Den tredje era som begynner nå er hjertets era (altså medfølelse. R.Ø.anm.) og nøkkelordet er kjærlighet. Dette er den høyeste frekvens.

De som for nåværende holder makten på planeten er de av den gamle skole av det fysiske og det mentale. I den grad de kan gjøre en harmonisk overgang til et fra hjertet sentrert og styrt liv, så vil det bli en lett overgang. Men i den utstrekning de ikke er istand å gjøre dette, vil de erfare masse forvirring.

Så dette er den nåværende situasjon for Gaia. Årsaken til at jeg er her er å søke frivillige som kunne være villige til å inkarnere i jordmenneskelig form på planeten i denne tid for å hjelpe å gjøre dette til en lett og jevn overgang. Vi har sendt profeter og lærere i fortiden. Ofte ble de brutalt forfulgt eller drept. I andre sammenhenger ble de dyrket som guder og disse menneskene bygde detaljerte religioner rundt dem som de brukte til å kontrollere hverandre med. Men de fulgte ikke de enkle doktriner og lærer som ble gitt.

Så nå forsøker vi med en annen tilnærming. Ingen flere profeter, frelsere og avatarer som de kan bruke for å skape seg religioner. Denne gangen sender vi inn tusener - faktisk hundretusener av vanlige lysvesener til inkarnasjon med bare to oppdrag:

1- vær sentrert i hjertet. Uansett hva som skjer - forbli i ditt hjerte.
2- husk hvem du er, hvorfor du er her og hva det hele DREIER SEG OM.

NÅ - dette virker enkelt nok ikke sant. Uheldigvis nei. Som vi har sagt, så har dualiteten nådd sitt høydepunkt på denne planeten. Denne arten har fullkommengjort illusjonen av godt og ondt. Den største utfordring du vil erfare er å huske HVEM DU VIRKELIG ER - HVORFOR DU ER HER OG HVA ALT DETTE I VIRKELIGHETEN HANDLER OM. Når du husker, vil du også forbli i ditt hjerte (tolket som; alltid å forstå de ytre begivenheter i et lys av forståelse og medfølelse med situasjonen - båret av visdommens innsikt i hele prosessen - rø- større tolkning av " stay in your heart")

Så hvordan da vite om man "har glemt?" Det er lett. Bedøm dine egne "dommer." Det øyeblikk du legger merke til egen fordømmelse, vet du at du har glemt hvem du virkelig er og hvorfor du er her. Det vil være ditt signal.

Her er nå din utfordring: livet på denne kloden vil kreve en stor grad av skjelne-evne - vis vurdering av hva som er sannhet, og hva som er passende og hva som er best for deg og planeten. På mange måter er skjelne-evne likt med bedømmelse. Og du vil vite når du er i bedømmelse og når du har beveget deg ut av ditt hjerte når du er i en tilstand av beskyldninger.

Vi VET hvor utfordrende denne planet kan være. Vi kjenner til hvor virkelige illusjonene på denne planet ser ut til å være. Vi forstår den utrolige tetthet av denne dimensjon og trykket du vil møte. Men om du "overlever" denne misjonen - og det er en FRIVILLIG en - vil du utvikle deg med "hyperspeed."

Vi skulle også si at vi vet at noen av dere vil dra til denne kloden som "starseeds" (stjernefrø) - som aldri vil spire - aldri våkne til gjenkjennelse av hvem de virkelig ER. Noen av dere vil våkne og begynne å skinne, bare for å kveles av meninger og herskende tankeformer rundt dere. Andre vil våkne og forbli våkne og ditt lys vil bli en kilde til inspirasjon og gjenkjennende minner for mange.

Du vil inkarnere overalt på planeten - i hver en kultur og rase, i hvert land og område. Men du vil føle deg forskjellig. Du vil aldri helt passe inn. Ettersom du våkner, vil du innse at din sanne familie ikke er de av din egen biologiske familie, rase, kultur og land. Din sanne familie er din kosmiske familie - disse som har kommet med en oppgave å assistere på større og mindre måter i den pågående overgang.

Sant broderskap og internasjonalisme vil skapes når du innser/"husker" hvem du virkelig er - hvorfor du er her og hva dette egentlig handler om. Det vil skapes når du gjenvender til ditt sanne tempel av ÅNDELIG NÆRVÆR gjennom ditt hjerte (altså medfølende forståelse med ALT. R.Ø.anm.) - hvorfra denne gjenkjennelse skjer og hvorfra du er kalt for å tjene verden. Er du da klar? Godt - og så litt til som skal nevnes …

Pga. den tettheten dit du skal, kan du ikke være i denne dimensjonen uten en romdrakt. Dette er en biologisk romdrakt som faktisk forandres over tid. Det er mye vi kunne fortalt deg om denne, men din tidsorientering er kort, så jeg tror du bare kan hoppe i det og ERFARE DET!

Du skulle dog her være advart om at det er en stor fare for at utviklingen vil medføre at du vil glemme hvem du virkelig er, for du vil tro at du virkelig bare ER denne romdrakten, istedenfor sannheten om at den kun er et (sanse/indirekte, skape-) redskap tilpasset den dimensjonen du skal til.

Når du kommer dit vil du legge merke til at det finnes en uendelighet av variasjoner av "romdrakter" og en stor oppmerksomhet vil du vie det. Men til tross for denne mangfoldighet, vil det fordi denne klode er "dual" - falle i særlig to kategorier kalt "kjønn". Men vi har ikke tid å gå mer inn på dette nå. Men du vil finne dine bekjentskaper med egen type romdrakt å være mest lærerik og interessant.

Den andre lille sak er dette:

For å operere i den dimensjonen, vil du motta en "mikrochip" kalt "personligheten". Denne er som et identitetsmerke, som sammen med din romdrakt vil gjøre deg noe forskjellig fra alle andre. Dette vil tillate deg å delta i hologrammet der som de kaller "felles virkelighet." Men igjen, vi vet det vil være virkelig fare for at du vil bli så oppslukt i den holografiske personlighets dramaer, at du vil glemme hvem du VIRKELIG ER og faktisk bare tror at du ER din (lille) personlighet. Jeg vet det høres utrolig ut nå, men når du kommer dit …

Igjen - det er så mye mer vi kunne fortalt deg for orientering, men vi tror du vil lære resten erfaringsmessig "på plassen." Det eneste som er så viktig å huske er HVEM DU VIRKELIG ER - HVORFOR DU ER HER OG HVA ALT DETTE I VIRKELIGHETEN HANDLER OM.

For om du klarer det, vil resten ordnes fint. Men husk, at så få virkelig husker dette. Men god reise!

Ingen kommentarer: