lørdag 23. oktober 2010

Avslør din nye bevissthet

Bruk øynene godt når du er ute i naturen. Se det store Skiftet som skjuler seg på mange finurlige måter i de traktene du tror du kjenner ut og inn. Stopp opp og innstill deg på å fokusere bevisst. Gå dypt og fullt bevisst inn mellom trestammene med blikket. Du må bare medgi at trærne er skjønne underjordiske energier. Trærne har allerede begynt på Skiftet. De gror opp gjennom denne reisens NÅ! Den nye bevisstheten din dreier seg om, at du er i stand til å se de nye trærne. De fleste ser vanligvis trær fulle av blader på stammen, men ser du nøyere etter kommer de individuelle trærne fram - de du aldri har sett før. I det øyeblikket blir du klar over at bevisstheten din er høynet. DU er en bevisst skaper av det store Skiftet i bevissthet.

Mer om det store Skiftet og endret bevissthet på: www.Kirael.com "Dagen etter det Store Skiftet."

Ingen kommentarer: