torsdag 28. oktober 2010

Drømmen om “ Å gå av flyet”

Dagen begynte med at jeg våknet med et stønn - pokkere’n at jeg ikke kunne sove et par sekunder til, da ville jeg helt sikkert forstått hva budskapet i drømmen var. Den sluttet brått og uten mening. Dette som for meg var et problem i drømmen, måtte jeg altså forstå på et eller annet vis uten den hjelpen. Nå lå jeg her våken og uvitende! Men jeg skjønte - dette var et tydelig budskap - noe viktig blir oversett av meg i hverdagslig vanegang. Lykkeligvis hadde jeg time hos Heidi (drømmetyder) denne dagen, og drømmen skulle bli lagt på bordet og dissekert. Vi måtte prøve både en og flere tolkninger, og se hva som kom ut av det.

Jeg åpnet samtalen med denne drømmen. Hva kunne den bety? Heidi stilte sine korte, men granskende spørsmål. Jeg svarte og la alt på bordet av følelser og stemninger, slik jeg opplevde det: “Jeg kommer med et fly - det lander - jeg går ned trappa - vet hvor jeg skal gå, men bråsnur og går i motsatt retning. Jeg vil gå under fly-vingene, enda flyet nesten når helt ned i bakken med kropp og vinger. Jeg tenker at jeg vil teste hvor mye, eventuelt lite, stivhet det er igjen i kroppen min. Jeg skal greie å åle meg under det lave flyet. Jeg roper til en mann jeg ser ved bakenden av flyet - “nå må du følge med”. Han ser på meg og nikker, og jeg begynner å åle meg framover. Det er trangt, og jeg setter meg fast flere ganger - kommer meg løs igjen - men så går det ikke lenger - jeg sitter fast - og jeg våkner.”

Hva ville drømmen si meg? Jeg ‘kjenner’ det er noe viktig. Hva kan det være? Jeg foreslår flere løsninger. Nei det er noe som skurrer, sier Heidi. Hun får inn små meldinger når vi sitter slik og snakker. Jeg lukker øynene, men får ingen ‘syner’ og heller ingen andre ideer om hva det kan være. Plutselig er det noe der som føles meningsfullt. Jeg ‘ser’ at fordi jeg skulle teste kroppen på den ‘gamle’ måten, tenkte jeg feil - jeg gikk tilbake til 3D-tankegangen. I den nye tankegangen er det ikke nødvendig å gjøre noe på den gamle tungvinte måten. I den NYE energien fungerer det superlett. Bare tenk en tanke fra hjertet, og vips så har det virket. Sett i det perspektivet var det helt over mål å ‘teste’ kroppen ved å presse den under flykroppen/vingene. Jeg kunne gått den lette veien fra flyet - og jeg kunne testet kroppen på en NY måte.

Når ‘lyset’ gikk opp for meg, fikk Heidi sine kjente reaksjoner. Her var altså svaret! Etterpå klarnet hun i ansiktet. Jeg kjente det som om en tåke lettet fra min kropp og bevissthet. Det var enormt rart tiltross for at jeg vet det fungerer slik. Det er mange lag det skal igjennom før det er fullt ut integrert.

Og dette sier Adamus Saint-Germain om samme fenomen:

“This is not what you would call a theory. This is the way that consciousness and energy work. They have always worked this way and they will always work this way. Consciousness is divine. Divine is the Master, and the Master sums up all of the energies to serve it. You are consciousness. You are the Master. You take that breath of receiving … let’s do it again – the conscious breath of receiving ...”

Dette hører vel også med til samme historien. Da jeg skulle frekventere matbutikken før jeg gikk til Heidi denne dagen, ser jeg det står to-tre unggutter utenfor butikken. Idet jeg går ut av bilen og mot inngangen, kommer en av guttene mot meg. Han spør om jeg vil gjøre han en tjeneste - kjøpe sigaretter. “Har du alderen til det du da?" spør jeg. "Jeg er bare 17 år og får ikke kjøpt sigaretter," svarer han. “Vil du gjøre det?” ber han. “Ja, jeg vil gjøre det - du røyker vel likevel,” sier jeg. Jeg kommer ut igjen med sigarettene, penger tilbake og kvittering. Han får alt sammen i hånden og tre gutter løper ivrige og glade bort for å nyte det forbudte og giftige stoffet.

Det var kanskje ikke så ‘pent’ gjort av meg dette (sett med gammelt trossystem), men jeg ser ikke at jeg skal være en kontrollør for andre mennesker - små eller store. Alle må passe på seg sjøl etter beste evne. Jeg passer på meg, og denne gesten gjør jeg gjerne om igjen - hvis et menneske som ikke passer inn i reglementet, ber meg om det. Dette kan også ses som en test denne dagen. Jeg valgte den NYE energien i våken tilstand - til forskjell fra da jeg sov. Takk !

Ingen kommentarer: