tirsdag 5. oktober 2010

ILIUKA

Gjensyn med Iliuka, 27. 09. 2010. Iliuka var i godt humør som vanlig, og hadde noen nyheter på lur. Det er tydelig at gamle ferdigheter er rett rundt hjørnet, for menneskebarna:

Konu Ekatah. Velsignet være denne ild og alt hva der opplyser. Velsignet være dette kammer. Heliget være disse marker. Velsignet være menneskebarn og eders undringer. Okee Mikita Venaka Kono Kekatah! Tal eders undringer:

Universet: "Om den ser nu, så er der lik der vil åpenbares innen 3 år er vandret, så vil den se alt lettere hvorledes der finnes tusener og tusener intelligenser der visiterer og skaper kommunikasjoner med Moder Jords menneskebarn, således vil der óg være avklarenheter til meget av de eldede historier, der vil óg skape en annen dialog hva der tales intergalaktiske kommunikasjoner, og den vil lettere se og forstå at galaksen lik menneskebarnet ser av sin lille Jord, er alt i større gigantiske former enn hva den tror, dog der er i universell lov således, der er lik der skaper i balanser av energier der bliver for alt i universum, den store i det lille og det lille i det store. Konu Ekatah."

Om livet: "Lik der ei findes nogen ende, der finnes ei nogen begynnelse, der finnes ei nogen ende, således vil den óg se hva der genereres til visdommer er lik der skaper alt høyere vibrasjoner for primært er der så for menneskebarnet at leve sitt liv igjennom hvorledes den ser sine guddommeligheter igjennom hvilket der påvirker sjelens kvaliteter, for bærer den således et rettvist og renet hjerte så er der stier der kan vandres i tryggheter. Konu Ekatah."

Alt og Intet: "Lik der tales Altets vibrasjoner, der er så lik den ser alt frem i tiden for hvorledes der skapes en sådan opplevelse, alt hva der tales fullkommenheter, der er tider den avkleder de gamle energier og tider den overgir sitt selv til den ledelse der er i hele universum således den ser at Altet er like meget som Ingenting og Ingenting er Alt. Konu Ekatah."

Menneskebarnet skal opplyse Intetheten: "Og hva der tales Intetheten er til for at opplyses. Konu Ekatah."

En drøm om å sole seg i skyggen: "Lik der tilhører det lys den skal søke, óg at verne om det lys den selv er i, se nu for hvorledes tiden er passeret for at den ei skal sprede så meget dóg lik den skal forvare lyset i sitt selv, således vil den se at skyggene opphører. Konu Ekatah."

Og utviklingen ... : "Vi ser der er vel, alt er der i modnings tid, alt er der i evige transformasjoner. Der er vel. Konu Ekatah."

Hvem banker ...: "Dóg søke nu lik der er lett at tro der er nogle vi taler ånder der søker der til, dóg ei skal den se mot himmelen, den skal søke i Moder Jords indre. Der er ei nóget de vil, der er tilstedeværelser og bekjentgjørelser av sådant, således er der for at den selv óg skal skape til opprettholdelser av sine forbindelser til Moder Jords magma-strømmer. Der er at sentrere ditt selv i tiden den mediterer for så at nóget gjenkjenne hva der var av informasjoner den kjennede før i tidligere inkarnasjoner hvorledes den kommuniserede sitt selv med kundalini-vibrasjoner. Konu Ekatah."

Drøm om samtale med en flokk intelligente hunder: "At alle dyrs kommunikasjoner er lik gaver for menneskebarn, der er så, lik Vargen er for Moder Jord óg der er Ørnen der er for Fader Himmel og der er Dolfins der er for Havet. Alt i kommunikasjoner er lik gaver av Gud. Konu Ekatah."

Samtale med utenomjordinger - lang kø: "Så kan vi ei tale, for ei ser vi der er inbooket nógen tid. Vi vet, den er nu nummer 298 i køen. Konu Ekatah."

Artsmangfold: "Så kan der tales, dóg ennu er ei skapelsen komplett, der vil ennu vandre to og en halvdels år, så vil der være til komplett og fullkommen skapelse lik der finnes så arter der vil opphøre sin eksistens og der vil skapes mutasjoner lik der skapes nye arters eksistenser. Konu Ekatah."


Sluttord:

Er der tiden så for at hvile nu, således er der óg lik Fader Himmel og Moder Jord hviler, i stunder vil den óg se de forendringer der kommer er i behov for alt hva der vil skapes i tider der fødes, således er der viktigt at den ei fyller sitt hjertekammer med bekymmer, velge til alt hva der tilkommer livet og se alt er der under spesifikke intensjoner, ei kan alt begripes i dette nu dóg i eftertiden vil der se hva der var ledet imot, frydes således og søke lik der ei for nogen skaper lik behov av at skjule sitt selv i sine huler, stige frem i lyset og våge at være tilstede i flokker og i det lys der er, således er den klok, se alt hva der er og velsigne alt hva der er, velsigne føder og forglemme ei at skape nytelser, der er viktigt alt hva der gleder sjelen gleder óg alle celler i legemet, vi taler om de symptomers celler der lider der óg kan heles gjennom hva der tilføres. Ei bekymres.

Vi takker for ildens lys og alt hva der verner om. Vi takker for fred innom menneskebarns hjerter. Heliget være dette kammer. Favne om nuet og bære fred. Konu Ekatah. Alle: Konu Ekatah.

Ingen kommentarer: