mandag 11. oktober 2010

Ut med 'mørke' Illuminati og inn med Lyset for fullt

http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

Det blir ikke så svært lenge før ET'ene lander på Jorda i stor stil, engasjementet er stort. Det er gitt godkjenning, fra høyeste hold, for å sette en stopper for Illuminati i deres undergraving av utviklingen på Jorda. Det skal ikke være noe blodbad, men Illuminati vil bli overstyrt når det gjelder bruk av våpen og flere slike overgrep som "9/11" - de er blitt stoppet ved flere anledninger allerede, og "9/11" står foran sin avsløring nå. Deres innsats ved å blokkere kommunikasjons- , og transport-systemene på Jorda, vil avskjæres, og det samme skjer med intelligens-tuklingen deres. Det blir også midlertidig forflyttinger av nøkkelpersonell til områder hvor de overhodet ikke får mulighet til å utøve sin virksomhet. Men det understrekes, at Illuminatiene får tilsendt lys på linje med de andre jordboerne.

Barak Obama har fiender som er fullt bestemt på å knuse alle hans forsøk på reformer - fasit er, at han skal oppfattes som svak. Hver dag trues han og familiens liv, samtidig som han arbeider med å videreføre intensjonen om fred og skape en verden uten fattigdom! Obama-familien er sterkt beskyttet, men dette vet de ikke selv, så for dem er presset brutalt reelt! Det er viktig at vi sender lys til familien i det Hvite Hus - som takk for det arbeidet de utfører for resten av verden.

Illuminatis ulovlige manipulering med verdens finanser, blir nok også avslørt nå. Når den økonomiske kollapsen kommer opplyses det ikke om, men den går raskt mot undergangen - mange nasjoner har allerede den økonomiske kniven på strupen.

Det vektlegges videre at menneskene må avsløre og løse sine avhengighetsbehov. Det er mye avhengighet på Jorda og det vises til mange former for avhengighet. Gambling, narkotika, sex, mat, medisiner osv., og kanskje er tvilen den største avhengigheten? Vær overbevist om at dette skiftet er her og går sing gang, så forsvinner de fleste 'vedhengene' i tur og orden.

Matvanene vil endres til mer lysfylt mat, forurenset kjøtt og fisk går ut og inn kommer økologisk frukt. Er det flere med meg som har undret seg over hva det egentlig var som fikk Jorda til å falle så dypt i 3d, så opplyses det at hovedårsaken finnes i menneskenes grusomme behandling av dyra. Dyra tjente menneskene på mange vis, også som mat, og den behandlingen de ble utsatt for og den bestialske slaktingen, gjorde sitt til planetens fall. Undervisningen må legges om, og et godt forslag er at foreldre og lærere involverer barna i det som skal læres. La barna få en mulighet til å uttrykke sine idéer og tanker om det meste, så integreres den nye energien fortere. Det er ingen grunn til å være bekymret for at Illuminatis energi ikke vil bli opplyst, det har allerede skjedd, men på et annet plan.

Ingen kommentarer: