søndag 3. oktober 2010

Bulletin fra Karen Bishop

Kort (og fritt oversatt) sammendrag fra Karen Bishop's siste bulletin

I april og mai ble mange av oss 'fjernet' for en stund, sier Karen Bishop, mens en spesiell rensing skjedde på Jorda. I de siste tre åra har mange av oss på sjelenivå arbeidet med planer om å støtte det forestående skiftet. Det var ikke så enkelt å holde riktig kurs, mange justeringer måtte til. Det var tanken at de involverte sjelene skulle kople seg sammen som et nettverk, men det var ikke mange nok som ble klare. Det ble gjort mange forsøk på å holde vibrasjonen så høy som mulig, men etter ankomst til et nytt sted i kosmos, viste det seg at det gamle vibrasjonsmønsteret holdt sitt stramme grep.

Den siste planen ble til slutt gjennomført - mange av oss var helt utslitte da. Det var også mange som gikk inn i frykt, da de hadde blitt 'spådd' at de ikke kom til å passere - planen måtte forskyves på grunn av fryktmønstrene mange hadde. Var alt det vi hadde vært igjennom en tragisk spøk? Hadde Jorda bestemt seg for å gå til Helvete og ikke Himmelen? Det var ikke nok sjeler 'rede' for et høyere vibrerende liv eller kopling til hverandre. Så derfor trengtes det en stor utrensking før det skjedde. På grunn av denne utrenskingen, ble mange av oss fjernet for en stund.

Det var fortsatt de som var avhengige av å få lyset fra andre. For noen måneder siden besøkte jeg en av mine favoritt-steder, hvor jeg tidligere hadde bodd. Det var en spiral av høy, vibrerende energi der den gangen, som gjorde stedet helt magisk. For en forskjell det var nå! Nå var den høye energien borte. Det samme skjedde også med de sjeler som bar høy energi, de ble sugd tørr, og måtte fjernes for en stund for å gi de avhengige tid til å finne sitt eget lys i seg selv. På grunn av slike forhold måtte en ny plan utarbeides. Planen gikk ut på at mange måtte skjermes fra resten av kloden for en stund.

I slutten av juni kom det en ny fulltreffer. Både vi og våre dyr opplevde heteslag på denne tida. Det ble en intens trening i positiv og høy vibrerende tenkning! Det var et stort fravær av lys på planeten. De som hadde lys måtte holde på det, 'rengjøringsteamet' gjorde en iherdig innsats! Vi var nå atskilt, inne i enda en 'fødselskanal' og ute av stand til å se utenfor denne. Følelsen av tomhet og omgitt av tilsynelatende mørke var vanlig nå. Dog - vi måtte 'tørkes' og klargjøres for en helt ny start. Det var tilsynelatende ikke lys, men mye ødeleggelse og en intens opprensking. Mange sjeler valgte å forlate Jorda i denne perioden.

I tidligere tider før forsøket på å høyne vibrasjonen på planeten, var det større slingringsmonn og flere valgmuligheter. Dette resulterte bare i at mørkere, tettere energi bygget seg opp igjen og fortsatte å holde Jorda på det lave vibrasjonsnivået. Derfor skulle de lave vibrasjonene fjernes litt etter litt, slik at lyset endelig skulle ta over og slå rot. Ingen flere falske tiltak skulle få ende i kollaps på Moder Jord. Nå var et rent rulleblad nødvendig for de valg som skulle tas, for at lyset kunne vokse og bli den overordnede kraften på planeten. Alle ulempene menneskene måtte utstå i denne tida, var vel begrunnet.

Hele denne tida ble vi guddommelig beskyttet og alle våre behov ble innfridd, ofte på uvanlig vis. Vi ble passet på så vi holdt oss på sporet, selv om vi var og fortsatt er, usikre på hvor våre nye områder er. En landing skjedde i første halvdel av august, og det fikk oss igjen til å tro at vi var der vi skulle være. Men ikke denne gangen heller. Det føltes det som om vi var i et parallelt univers - følelsen holdt seg i tre-fire dager. Hvorfor må noen gjennom så mye turbulens, mens andre har sitt beste år hittil?! Så merkelig er det nok ikke, alle kan ikke gå over samtidig, det vil bli katastrofe. Så de av oss som nå er ferdig vil forbinde seg med hverandre og skape et helt nytt nettverk.

Den gamle dimensjonen vil etter hvert kollapse, men hvordan kan ingen forutsi. "New Age" bevegelsen er også over med dette, mens vi er på et nytt spillefelt med likesinnede forbundet gjennom hjerteenergien. Mange store framskritt ble gjort denne sommeren, vi justerer våre personlige energimønstre der det er nødvendig (jeg er fortsatt ikke ferdig!), på denne måten vil vi endelig kunne forbinde oss til den opprinnelige planen. Våre energier er mye mer subtile nå, hvis vi tillater dem å være det. Fortsatt er det andre som ikke har valgt å se innover i seg selv og å gjøre endringer. Vi vil tilkoples der vi tilhører, og takk og lov, for at vi ikke lenger er alene. Vi trenger det nye nettet, og det består av hver og en av oss som har valgt å fortsette med å skape, og erfare, den nye Jorda. Ønsker deg himmelen i ditt hjerte, stjernelys i din sjel, og mirakler i ditt liv. Karen

Ingen kommentarer: