mandag 25. oktober 2010

Iliuka om astral opplevelse og vann

http://www.iliuka.net/

Jeg var omgitt av vann i en 'drøm' - og her omsetter Iliuka denne symbolske hendelsen i ord. Svaret til Iliuka inneholder meget dyp visdom du kan få del i ved å dvele litt over det, prøv å gå dypt inn i det han sier og du får ny innsikt:

"Den er en del av vannet.  Vannet er en substans der fins i hele, hele, hele, hele universum.   Av det ytterste til det innerste.  Av det største til det minste, og alle molekyler i vannets elementer taler med hinannen, der formidler gleder, der formidler sorger, der formidler total forrentelse, der formidler total skapelse, der formidler alt hva der er av hendelser i hele, hele, hele universum - og i ditt selv."    Konu Ekatah.

Ingen kommentarer: