fredag 22. oktober 2010

Iliuka om: Vannets Viktige Verdi

Jeg hadde en drøm om en biltur, som endte ved et stort vann hvor ene hjulet til bilen løsnet og trillet uti. Jeg var den som skulle hente det opp igjen. Vel ute på dypet så jeg to bilhjul som lå på bunnen, og bestemte meg for først å ta det som lå ytterst. Med dette hjulet i armene, våknet jeg.

Jeg ber Iliuka tolke denne drømmen. Svaret hans er relevant også for andre:

"Det var en astral opplevelse. Den er en del av vannet. Vannet er en substans der fins i hele, hele, hele, hele universum, av det ytterste til det innerste, av det største til det minste, og alle molekyler i vannets elementer taler med hinannen, der formidler gleder, der formidler sorger, der formidler total forrentelse, der formidler total skapelse, der formidler alt hva der er av hendelser i hele, hele, hele universum og i ditt hjem."

For å bli mer kjent med Iliuka, kan du gå inn på: http://www.iliuka.net/

Ingen kommentarer: