torsdag 28. oktober 2010

Livet Lyset Bevisstheten

Noen strøtanker omkring den store syklus og dens avslutning rundt 2012 - og ekspansjonen i bevissthet som skjer samtidig.

Flere funderinger over ekspansjonen av lyset - bevisstheten.  Vi er lys, men samtidig lever vi et liv som mennesker også.  Vi er nå i en tid hvor bevisstheten utvider seg og vi forstår mye mer enn tidligere. Vi blir stadig med kreative og oppfinnsomme. Den ekspansjonen vi er inne i, gir oss mye høyere bevissthet.  Det viser seg over alt og på forskjellig vis.  Nye og smarte ideer dukker opp stadig vekk.   I tillegg til denne kreativiteten, så synkroniseres alle tanker uansett hvor de tenkes og vi registrerer samspill og naturlig enighet på mange felter. Vi ser at det er mulig med samarbeid, heller enn uenighet.  Det finnes ingen grenser for hvilke muligheter som dukker opp, hvis vi først er på alerten eller årvåkne.  Og er vi først igang med å synkroniseres på tvers av alle grenser, så er ikke universet noe unntak heller.  Og da ligger det i kortene at vi snart er galaktiske vesener, på den måten at planeten Jorden er i samme vibrasjon som de andre planetene i Melkeveien.  Men ekspansjon krever årvåkenhet, slik at vi har kunnskap om hva som skjer med oss, i oss og rundt oss.  Vi er faktisk i ferd med å ta av oss tvangstrøyen vi har hatt på i flere tusen år.  Trøyen som ble laget av de strieste, religiøse trosfibrer av verste format. Etter hvert får vi se det som er blitt holdt skjult for oss.   

Ekspansjonen fornyer nå tankegangen til menneskene.  Denne gamle tankegangen fører våre liv og verden ut i systematisk årelating av all bevissthet i hele verden.  Det er ikke stammemennesket, men det 'siviliserte' mennesket som er hjernevasket. Dette mennesket skal etter hvert lære å ha det hele og fulle ansvaret for seg selv. Dette mennesket som er næret, podet som trær, til å tro på løgner om at andre må ivareta ansvaret for det.  Den årvåkne ser at dette er den maskuline verdens hersketeknikk, for å ha full kontroll til å drive sin tankegang igjennom.  Løgnen om ansvaret verserer verden over, nedfelt i Skriften, som rettesnor for mennesket fra fødselsøyeblikket til jordpåkastelsen.  Denne løgnen er blitt tvangstrøyen alle går med og tror på. Vi har politiske partier, med program for hvordan kontrollen over samfunnets støtter, skal utøves.  I sin tid deltar jeg på linje med de andre, så lenge jeg har tvansgtrøyen på.  Og jeg fortsetter å delta, men nå på frihetens side.  Trøyen avsløres bit for bit som det den er - keiseren klær.  

Hele verden er hjernevasket.  Når det tukles med den hjernevsakedes grenser, slik som nå, skjelver samfunnets støtter.  I dag pushes alle grenser.  

Avsløringene i denne tiden, forteller sitt.  Hos nyskaperne beveger både tankene og handlingene seg fort.  I kjølvannet av alt dette, sitter det store antall av samfunnets støtter og skjelver.   Og den store Moder skjelver, og skaper mer nød og elendighet for menneskene.  Det har alltid vært menneskenes tanker som har skapt jordskjelv og andre naturkatastrofer.  Den opplysningen forsvant i hjernevasken, som menneskene lot skje rundt seg og med seg.

Ingen kommentarer: