lørdag 30. oktober 2010

Vis din sanne identitet

Den uendelige visdommen som skapte Menneskeheten, er nedlagt i kroppen din. I lang tid har det vært et viktig ledd i oppvåkninga å innse og å forstå at denne visdommen virkelig ligger forankret i kroppen. Du har den tilgjengelig. Det er bare å la den komme fram. Det å begripe denne kjensgjerningen, er vanskelig. Alle lag av bevissthet i deg, skal veves sammen for å skape det nødvendige nettet som skal hjelpe deg - og hele Menneskeheten - til å våkne opp til sannheten om livet på Jorda. Etter hvert som denne sannheten vokser i deg, vokser også den menneskelige styrke og bevissthet.

Du skal nå definere deg selv på nye måter, noe som vil gi en dypere forpliktelse i forhold til den du er og i forhold til resten av livet. Denne prosessen krever en periode med tilbaketrekking og introspeksjon, slik at du virkelig kan forstå det som motiverer deg på et dypere plan. Mange av de energiene det her er snakk om, ligger i det ubevisste, så det er viktig for deg å se på dem på nytt fra et høyere og klokere perspektiv. Tillit er det viktigste ved integreringen av de nye energiene. Det å forstå at et ennet nivå av bevissthet gjenskaper den du er. Hensikten med denne trinnvise oppvåkningen er å vise at du er mer enn det du opprinnelig trodde du var. Hensikten med alt lys som aktiveres og spres inn i det ubevisste og underbevisste er å ekspandere ut over grensene, skapt av det gamle trossystemet.

Alkymi er en vital del av transformasjonsprosessen som nå foregår i bevisstheten. Nå er tiden for å bli gjenfødt, velge opplysning, velge å oppleve den kraftfulle alkymistiske prosessen med å transformere de fundamentale, tette aspektene av bevisstheten inn i gyllen bevissthet, lys og visdom. Den fremmedgjøringen du har vært i så lenge forvandles nå til sannhet, til fornyet energi og klarhet.

På denne stien aksepterer du det som møter deg. Husk at aksept ikke er det samme som å overgi seg. Ved å akseptere at du må utføre et arbeid som ikke lenger oppleves som positivt, endrer du holdning til det og bekrefter dermed, at det er en overgang til noe bedre. En slik godkjenning fra din side, betyr at muligheter synkroniserer seg og plutselig åpnes nye dører. Ha tillit til at det fungerer på denne måten. Aksept handler ikke om å gi opp, det handler om å løse opp og å frigjøre. Når du erkjenner det som er, slik det er, da er det løst. Smil, og du møter smil igjen.

Ingen kommentarer: