lørdag 30. oktober 2010

Hva er oppvåkning - funderinger underveis

Først litt om uttrykk som brukes her; 3D står for Tredje-dimensjonen, 5D står for Femte-dimensjonen. Uttrykket Oppvåkning, må forstås som ekspansjon av Bevissthet.

Hvordan virker de store forandringene på selve Jorda? Først med enorme værforandringer, orkaner, oversvømmelser, skogbranner, jordskjelv, lavautbrudd osv. Store endringer vil inntreffe i folkemassene - menneskene vil blandes uten tanke på landegrenser og rasisme. Når rensingen er over kommer Jorda fram i en helt annen drakt, men fra hvilket plan? Skjer forandringene i havet eller på landjorda? Mye vil skje i menneskenes bevissthet på relativt kort tid, når mange nok fokuserer på det samme. De kan eksempelvis se for seg en jordklode hvor det er fred og harmoni - hvor dyr og mennesker lever side om side i full fordragelighet. Nye tanker vil slå ned intuitivt i menneskesinnet, etter hvert som healingen skjer. Rensing er healing. Nytt land vil stige opp fra havet?

Menneskeheten står ikke foran noe nytt og ukjent i egentlig forstand - alt er en oppvåkning til det vi kjenner fra før. En oppvåkning til liv fra tidligere tider. Det livet vi lever nå og som vi lar oss tiltrekke og frastøte av, rent følelsesmessig, er bare illusjon! Vi er aktører i et gedigent spill, for oss sjøl og for andre. Vi fødes og vi dør og vi lever våre liv. Alt i en eneste illusjonsboble. Noen lever i sus og dus, mens andre lever i enorm fattigdom og lidelse. Det er ingen grenser for det sinnrike spillet vi komponerer og tror på. Det fortoner seg så reelt for oss, og på en måte er det også slik - all den tid vi tror at dette er virkeligheten. Det er heller risikabelt å komme med informasjon om denne 'spillegalskapen' nå, men det må informeres om dette og vi må integrere det. Vi kommer ikke utenom. Vi verken fødes eller dør, eller lever forøvrig, slik spillet om livsmanuset vårt tilsier. Mange vil sikkert ikke godta dette. Det er likevel ikke nødvendig å mobilisere motstand, det skaper bare forviklinger. Med ekspandert bevissthet kommer mer på plass, vi forstår etter hvert mye mer av det vi deltar i og ser klart hvordan vi legger opp spillet og redigerer det i våre liv.

Bevissthetsmessig er Menneskeheten og Jorda nå på full fart inn i 5D. 5D er en dimensjon med atskillig høyere bevissthet enn i den gamle 3D-tilstanden. Jorda nærmer seg derfor i stigende grad 5D. Det betyr, at det nå er en del mennesker på Jorda som holder samme bevissthet som i 5D. De har bare ikke lært seg hvordan de skal fokusere for å bruke 5D-bevisstheten fullt ut. Denne 5D-andelen av menneskene på Jorda, hever planeten til nye høyder. Det vil, om ikke så lenge, bli synlig for alle at Jorda har endret utseende. Når menneskenes bevissthet høynes, så høynes også planetens bevissthet på samme måten. Den endrer utseende for det menneskelige øye. Planeten er identisk med beboernes bevissthet. Planeten er speilbildet av beboernes indre! Det er ikke lurt å analysere en slik kjensgjerning med 3D-bevissthetens mål, da mennesker som ikke har 5D-bevissthet mangler noen komponenter i sine analyser. De tenker i 3D-bevissthetens termer og dermed føres de på villspor.

I 5D-bevissthetens verden, er det mennesker som etter hvert synes alt i de gamle konseptene går veldig tregt. Menneskene tenker for sakte og for lite kreativt. Debattene preges av dette. I 3D-bevissthetens verden lanseres det fortsatt gamle løsninger som svar på nye kriser. Jorda er nå i en mellomperiode, som enkelte ganger kan gi en følelse av at klassesamfunnet igjen har oppstått. Det er dog en vesentlig forskjell, idet alle kan uttale seg nå. Det blir mange ørkesløse debatter. Forskjellene går mellom Ny og Gammel bevissthet og imellom der ligger det, enn så lenge, vanntette skott. Det er de som ikke ser det Nye, som mener de ser det riktige bildet og vise versa. Et ord skulle vært mer kjent, KODÅVO, det står for; Kom Over Det Å Være Offer! Verden er full av offer-mentalitet enda, og det fungerer som en kraftig blokkering for den nye energiens inntog i menneskesinnene.

Hva er det egentlig som skjer? På hvilken måte er det Nye 'nytt' i forhold til tidligere? Det Nye er at energien ikke er vibrerende lenger. Energien er nå ekspanderende. Det er så usannsynlig nytt for oss. Sender vi nå ut en tanke om sånn eller slik, så er det alltid best at tanken har en positiv vri. Ekspanderende energi lar seg ikke be to ganger før tanken innfris øyeblikkelig. Det er ikke før menneskene har 'brent' seg på denne energien tilstrekkelig mange ganger, at de er villige til å overveie om det er noe nytt som har skjedd. Det er lett å ty til den negative tanke-varianten fortsatt. Energien er enda fullstendig uidentifiserbar for våre vitenskapelige forsknings-metoder. Vi vil få se nye klasser med forskere etter hvert, og deres resultater vil bekrefte det jeg idag forteller om den usynlige og usannsynlige energien.

Hva kan en healer stille opp med i denne turbulente tida? En healer bruker bare hendene sine og resten er usynlig. Det er et meget godt opplegg for å bli miskjent i alle retninger og kalt kvakksalver. Det er ikke noe som 'beviser' at det er noe annet rundt healeren enn rundt andre mennesker, og det er det jo ikke heller. Legevitenskapen raser, og ser hele sitt livsverk av illusjonistiske metoder falle i grus. Nåde den som da kan berette om uforklarlige oppfriskninger på grunn av healerens hender. Vedkommende henges ut. Det er verre enn gamle dagers Gapestokk - det som følger da. Og vedkommende tør ofte ikke å stå på sine egne opplevelser etterpå, men trekker seg inn i det skjulte. Men en healer kan hjelpe folk i det stille, slik det er gjort i alle de år etter at doktorskolene dukket opp. Før den tid var det åpenhet om legende urter og litt til. Ble det for mye av det gode, var det alltid en mann eller flere, i nærheten som visste råd. Skjellsordet den gangen var Heks. Metodene for å få bukt med hekser var flere, men døde var de når prosessene endelig var over. Idag er healing og andre terapiformer nokså utbredt og oversett av vitenskapen. Folk som legene ikke kan gjøre noe mer for, kommer til healere og andre terapeuter for å bli friske. Mange blir friske. Leger står ofte opprådd, og i slike tilfeller oppsøker ofte pasientene alternative behandlingsformer. Nå er vi i en tid hvor autensitet og integritet øker blant menneskene.

NB! Kanskje følger flere funderinger en annen gang ...

2 kommentarer:

An-Magritt sa...

Innledning til boken?? Veldig bra beskrevet og instruert.

Turid Tukáte Sandø sa...

Jeg føler meg inspirert til å skrive ned noe av alt det vi opplever rundt denne oppvåkninga nå for tida. Det blir så fort glemt, og derfor kan det være en liten påminning når kanskje nye diskusjoner dukker opp. Vi er omgitt av 3d-tanker enda, og i 3d er det ordene som råder, og betinget høflighet - ikke noe annet!

Men takk skal du ha for kommentaren!