fredag 28. oktober 2016

Fra 3D til 5D

Det er viktig å ha i minnet at vi har levd lenge i 3D, og der var det ikke det avanserte som sto i høysetet. I 3D måtte alt gå relativt sakte, ellers greide vi ikke å følge med.  Bare tenk på den møysommelige måten vi lærte på når vi inntok skolebenken i første klasse - der var det slett ikke tut og kjør!  Det skjedde heller en drastisk oppbremsing på denne skolebenken, men slik måtte det sikkert være den gang.  Vi var ikke i stand til å tenke lynkjapt, ei heller var vi taleføre nok til å mestre stor fart.

Denne oppbremsinga menneskene foretok i liten alder (som små), reduserte den evolusjonære utviklinga ganske kraftig.  Hadde vi lagt oss på andre former for læring fra starten av, hadde vi vært eksempel på en mye mer avansert art enn det vi er nå.  Skal vi da anta, at vi på grunn av denne vår feiltakelse nå går inn i et nesten målløst samfunn?  Vi trenger utrolig mye energi for å snakke og å skrive slik vi gjør. Alle andre former for kommunikasjon, enn det vi har brukt, er mye enklere og hurtigere.

Vi har nok tatt vare på mye av det primitive fortsatt, det er der uten at vi er oss det helt bevisst.  Våre primitive sider gjør oss slett ikke mindre verdt, om det er noen som antar det - er det skudd over mål. Men nå vil vi starte på noe nytt, vi vil utforske hvordan det er å være ubegrenset i våre ressurser.  Tenk om vi greier å kvitte oss med mye av det som holder oss tilbake - som frykt f.eks.!  Se om vi greier å se på oss sjøl med helt nye øyne og oppdage nye verdier og dermed eliminere gamle oppfatninger.

Tukáte

Ingen kommentarer: