søndag 9. oktober 2016

HILARIONS budskap !

Stormer og orkaner - det er vi som trekker det til oss!

Alt vi møter på i livet er reflekser av våre egne tanker og handlinger!
Den kollektive bevisstheten bestemmer hvordan livet blir!


Overgangen til 5D er nå i sin avslutningsfase og vi må la det spille seg ut!
Før vi inkarnerte ville vi hjelpe til i avslutningsfasen vi visste ville komme! 


Send blått LYS til verden - det er næring for dem som lider.


Tukáte

Ingen kommentarer: