torsdag 6. oktober 2016

Endringer! Endringer! Endringer!

Jeg må bare si at når jeg vokste til og opplevde at menn slo hverandre ihjel stadig vekk i noe de kalte krig, så trodde jeg de hadde en helt vanntett grunn til å gjøre dette. Men så gikk det et lys opp for meg en vakker dag, og da var det som jeg stivnet. Kan det være mulig, bare dreper de hverandre uten god grunn?

Dreper de for moro skyld da?  Er det riktig det jeg  føler;   Jeg skal aldri mer tro at det ligger en årsak bak all handling?  Nå kan dere spare den ene tanken dere har, dere menn!  Nå ble det mye lettere, tenker jeg, slipper å dra på all den tankevirksomheten!  Jaså, det er altså slik det henger sammen!

Dette var mine funderinger en gang i tida. Jeg trodde fullt og fast at det var rasjonelle årsaker som lå bak all handling.  Det var slik jeg forsto at verden reagerte, samt at erfaringa jeg hver dag gikk meg på også støttet opp under denne forklaringa.  Den skulle altså vise seg å være ganske misvisende. 

Jeg grublet meg gjennom krigen - for den var jo en realitet rundt meg!  Svarene på mine grublerier måtte jeg finne sjøl - ingen hadde tid tid å svare på et barns funderinger den gangen - nei da!  Jeg merket ikke krigen i den forstand, men visste at den eksisterte rundt meg alle steder - jeg hørte flyene over hustakene.  

Omfanget av det som skjedde var utenfor min fullstendige forståelse, den gangen, og det er det jamen idag også - for nå skal det igjen skje noe som angår alle.  Vi skal skifte ståsted denne gangen også - det gjorde vi under krigen óg.  Når tilstanden vi lever i omkalfatres fullstendig - da flytter grunnlaget vårt på seg.

Det er noe vi alle merker på en eller annen måte.  Vi merket det i gamle dager og også nå. Forrige gangen det store skiftet gjorde seg gjeldende, var vi med i runddansen med kropp og det hele - det skal vi denne gangen også.  Denne gangen skifter vi fra gamle vibrasjoner til Nye, mens vi lever i kroppen … ! 

Når prosessen er ferdig denne gangen, har vi skiftet beite fra den gamle kroppens domene, til den nye og helt perfekte kroppen som kan frakte oss rundt på nye områder og i nye vibrasjoner.  Ut av all denne omskiftingen og kaos kommer oppmuntrende tegn som signaliserer manifestasjon av New Age.

Tukáte

Ingen kommentarer: