mandag 24. oktober 2016

Tanken vil bli løslatt!

Det er så mye som endres i det vi er kjent med fra tidligere og som vi forventer er slik vi er vant med det, men plutselig står resultatet av dagens tankevirksomhet fram som noe helt fremmed!  Det virker som om verden er i ferd med å endre på IQ’n sin, men det kan jo ikke skje uten at menneskenes tanker er i samme endringsmodus!  Kanskje er det denne modusen som er i virksomhet nå?

Er det slik - holder vi på å vurdere oss bort fra oss sjøl, den vi nettopp var, den tankegangen vi kan finne igjen i alle bøker og ellers i annet skriftlig materiale fra bokhylla.  Det er bare å ta en titt og granske temaet sjøl!  I alt skriftlig materiale framgår en tankegang det skrevne ord er bygget opp på og rundt. Den tankegangen holder på å gli bort mellom fingrene på oss, og dét til fordel for en helt ny!

Det er kanskje ikke så enkelt å ‘se’ det jeg peker på her, hvis en ikke har oppdaget det i en tekst allerede, men vær litt på utkikk etter det så kommer det nok fram!  Det er veldig godt synlig når en treffer på det - da er det ingen tvil!  Det er enormt vanskelig å skrive om også fordi dét krever lang tids erfaring med dette nye - den lange erfaringa har jeg dessverre ikke. Dette er nettopp oppdaget!

Jeg må også understreke, at slik jeg skriver nå er i god gammel ånd og kan derfor ikke brukes som eksempel. Her vil jeg bare gjøre oppmerksom på at noe nytt ganske sikkert er på vei inn, vær på utkikk etter det og prøv å forstå hva det er jeg sikter til.  Det er så vanskelig å forklare helt eksakt.  Alt tenkt materiale har en slags ånd over seg, eller hva jeg skal kalle det. Se etter den ånden!

Tukáte

Ingen kommentarer: