søndag 30. oktober 2016

Oppvåkning

Menneskeheten holder på å våkne!   Den er i gjespefasen, men behovet for å våkne sprenger på. Følelsen er morgen - 'stå opp’ - det gir seg ikke.   Nå skal illusjonen vær så god å vike plassen for det kroppen føler - den vil opp og ut.  Hyppige konflikter og uenigheter på alle nivåer i alle nasjoner.  Kulturer utmattes og ønsket om fred blir stadig sterkere.  De som har hatt kontrollen ønsker fred - kraften forlater dem forvirret og livredd.  Uorden!

Marerittet nærmer seg slutten - harmoni og kreativt arbeid strømmer inn. En
  ny og skånsom æra vil endre samfunn etter samfunn. Hjelpe hjemløse først!  
Det arbeides med å reparere skader etter gruvedrift, boring, logging og gift,  samt industrielt jordbruk og forkastelige sprøytemidler og kunstgjødsel.   Menneskeheten er klar for forandring!  Store endringer skjer som fullstendig endrer måten menneskene samarbeider på, og med, planeten Jorda. 
  
Menneskene valgte å skjule sin sanne natur ved å spille spillet av separasjon i 
illusjonen.  Mange spill var kun mulig hvis vi glemte hvem vi var. Etter at vi glemte hvem vi var ble vi skremt og fikk hukommelsesproblemer som var foruroligende og til og med skremmende.  Skapte frykt. Vi utviklet EGO til veiledning og beskyttelse mot farer i omgivelsene. Dette skapte mistenksomhet. Mangel på tillit ble svik og konflikter i kollektivet.

Vi endrer miljøet der vi opplever Livet og vi endrer opplevelsene som skjer.
  Poenget er hva vi tenker eller dveler ved - ofte styrt av underliggende frykt.   
Vi har glemt vår styrke - oppvåkningsprosessen er prosessen med å huske.   Illusjonen ser ut til å ha blitt menneskenes naturlige bolig. Vi vil ikke se den. Menneskeformen er midlertidig identifisert. Vi ser oss som praktisk ubetydelig, men er ufattelig mye mer.  Luft, vann, mat er viktige aspekter av livet.

Vi er mye mer enn menneskeformen.  Grundig vant til litenhet, ser oss som praktisk ubetydelig i universet vi valgte å oppleve Livet i.  Uvirkelig miljø.  Begrenset Ego. Begrenset intelligens. Kompetent beskytter? Har makten over oss - holder oss trygge.  Begrensede evner flykter inn i frykt - reagerer feil. Vi er ikke vårt Ego. Ego er et automatisk veiledningssystem som opprettholder  retningen i livet - hindrer kollisjon.  Frigjør kreative tanker.

Kreativitet åpner hjertet. Engasjement med kjærlighetsfeltet. Evig eksistens.
   Når vi er i Fred, føler Egoet seg forlatt!  Det distraherer og forstyrrer tankene.   
Egoet vil ha oppmerksomhet.  Når tankene er fredelige, er egoet fortvilet. Pust dypt og føl deg trygg.  Fyll hjertet med kjærlighet og kraft.  Frykt ikke.

Tukáte


Du må gjerne dele dette med andre - også på Facebook.

1 kommentar:

Unknown sa...

Veldig skrevet og 100% enig ♥️👍Kan jeg få love å dele den på Facebook ?♥️👍