fredag 23. september 2016

VANN - ILIUKA SVARER

Vi kan velsigne vannet vi drikker, og vi kan velsigne vannet direkte i hverandres kropper.  

Så er der korrekt. 

Er det gjennom vann som vi har lettest tilgang til å velsigne oss selv og hverandre og alt liv dersom vi står litt fast?

Så er der korrekt. 

Lik der er av dåpens kilde, lik der er av kildens bevissthet, alt er der underlagt en respons. Om den giver en vannets molekyl en god kjærlighetsrespons, så er der besmittende, og ei kan der forhindres at gives i kjærlighetsbesmittelser til sine nester. Velsigne du det vann den drikker, så er der lik den òg velsigner alle menneskebarn ikring.   

Konu Ekatah.

Takk.

Har vann en mye dypere betydning for oss og alt liv og all energi enn det vi klarer å forstå?

Meget korrekt! 

Vann er det mest guddommelige den kan søke. Om den òg søker at tilføre noget av mineraler, så er der òg lik der påvirker hva der tales de ulike nivåer innom auraens frekvenser. Om den søker òg at se hva der så defineres til at rene sitt selv, det er òg utenfor og innenfor sitt eget legeme. Hva den drikker og hva den tilfører sin hud er hvorledes den skaper en god respons der er knyttet for kommunikasjoner, telepatisk om den vil. Tale du med ditt eget vanns molekyl, så vil den òg se at den kommuniserer med vannets molekyler om der er i de fjerne galakser, om der er i sin egen Universum, om der er i sine nestes hjerte.      

Konu Ekatah. 

Takk.
  

Ingen kommentarer: