mandag 24. oktober 2016

Tankegang og tankegang fru Blom!

Er det bare å snu på tankegangen en smule, så kan vi avslutte alle kriger og uenigheter fra å blusse opp som før fordi hver og en har stått hardnakket på sin mening?  Gransker vi oss sjøl tilbake i tid, så ser vi at uenighetene har blomstret fordi meningene som avgjorde dette - ikke var på linje.  Vi sto hver på vårt!  Slik har vi holdt det gående i alle de år opp gjennom tidene!  Det er ikke til å tro idag, nå når vi har større innsikt og ser mye klarere enn vi gjorde tidligere. Unødvendige uenigheter skapte kriger, kaos, nød og død!

Og her sitter vi nå med tapet av så mange og så mye bare fordi vi ikke var i stand til å heve tankegangen en smule fra det daglige livet slik det fortonte seg en gang.  I dag holder tankegangen på å heve seg og vi kan se klart og tydelig hvordan tanker har skapt uro i folk og land. I den totale verden og i det enkelte individ.  Overalt har tanken fungert slik den var i stand til å fungere, og uenigheten har blomstret.  Det var uenigheten som blomstret, men det skulle egentlig vært enigheten som blomstret i de fineste farger! 

Ja, slik kan vi nå sitte å problematisere Livet, menneskene og livet de levde med det samme innholdet. Mange har sikkert kastet et skråblikk til dyra og lurt på hvorfor de greier denne sameksistensen så mye bedre enn menneskene.  Hva har de i sine tanker som skaper denne atferden - denne stoiske roen og tålmodigheten som dyr ofte viser oss at de har for hverandre.  Kanskje har noen mennesker tendenser slik noen dyr har hatt - nemlig rovdyra?  Rovdyra godtok kun sine egne - alle andre ble ikke nådig tatt imot!

Menneskene tilhører jo Dyreriket og da er det vel ikke så rart om de har agert på linje med Dyreriket forøvrig.  Dette skal det nå sikkert bli en slutt på!  Da kan vi håpe på at vi alle skal få det bedre - da forsvinner den tanken som har hengt ved menneskene gjennom alle århundrer.  Slik kan vi følge alle krangler og uenigheter innenfor det menneskelige miljøet i alle land og stater, miljøer og hjem og ellers der mennesket har oppholdt seg.  Nå kan vi se fram til at alle blodbadene blir vasket bort fra Livet som kommer!


Tukáte


Ingen kommentarer: