fredag 4. desember 2015

Vi Assimilerer og Integrerer

Gjennom prosessen med integrering og assimilering som vi er inne i nå, gjenforener Sjeleselvet sakte alle fragmenter av seg selv i 3D og 4D, inn i  den fysiske kroppen og dermed skaper vi en sjeletilført personlighet.  Sjelas vilje og viljen til mennesket må blandes for å justere med neste nivå av høyere bevissthet. Vi lærer betydningen av å være i  verden, men ikke av den! 

Innenfor dette underuniverset er sjela kun en svak refleksjon av hva den egentlig er. Sjelas hovedformål er ikke å lære, men å oppleve!  Det snakkes om en sjeletilført personlighet, og hva er det?  Jo, det er for sjela å bli dyktigere til å trekke ned i den fysiske kroppen de høyeste  frekvensene av Gudsbevissthet som siden skal stråles ut i verden.

På denne måten gjenforener Sjeleselvet alle fragmentene av seg selv i 3D og 4D, og skaper dermed en sjeletilført personlighet.  Sjelas vilje og menneskets personlighet må blandes for å justere det neste høyere nivået av Gudsbevissthet. En Selvmester er lydhør overfor omgivelsene, samtidig som dagligdagse livserfaringer fra et høyer ståsted - observeres.

Når kroppen driver på med denne prosessen, resulterer det i at den fylles med mental og emosjonell visdom - minneceller av bevissthet. Det var den kollektive massebevisstheten som skapte de lavere 3D-nivåene.  Ego'et er mester i å manipulere og prøver stadig vekk å skape mer tilfredshet og lykke ved å skape mer sensasjon. Tidligere hendelser vil bli glemt.

Etter hvert som integreringa går sin gang, blir det enklere å manifestere det vi ønsker.  Derfor lønner det seg i denne tida å ha intensjonen soleklar, og vite at spredte tanker er skadelig for den framgangen vi håper på.  Vi oppfordres til å leve i øyeblikket da dette nå'et er en kritisk komponent i å oppnå sjølmestring. Mental innsats er nødvendig på vegen til opplysning.

Etter hvert blir stadig større kosmiske sannheter avslørt.  Ved inngangen til 5D'miljøet vil vi oppleve en oppgradering av vår emosjonelle holdning og en økning i mental attitude.  Viktige trekk for en selvmester er fokusert observasjonsevne og harmløshet i tanke ord og gjerning. Stadig større kosmiske sannheter vil bli synlige for oss som den aspiranten vi er på denne banen.

Det som holder igjen de fleste i denne prosessen, er Frykt!  Frykten for å mislykkes - Frykten for det ukjente - Frykten for suksess - Frykten for å forlate komfortsonen i vår nåværende eksistens.  Alle må vi ta ansvar for vår egen fortid, nåtid og framtid. Det er viktigere enn noen gang å kjenne seg selv. Vi begynner også virkelig å forstå og den indre lengselen vokser seg stadig større.

Fritt etter "Jeg Er Erkeengelen Michael" 

Tukáte

Ingen kommentarer: