onsdag 23. desember 2015

Undringer blir det aldri slutt på!

Nå går vi inn i den verden som har vært tiltenkt oss så lenge, men som de 'mørke' har sørget for ikke ble vår. Nå er det imidlertid slutt på dette, nå skal midlene slippes løs til menneskenes beste.  Jørgen H. må bare venne seg til tanken ...!

Endelig skal bevisstheten stige til det maksimale - stige til astronomiske høyder ... ! Nye teknologier er klare til vår disposisjon og velstanden  skal bre seg utover.  Nå er det ingen forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker lenger - heretter er de omsoms.

Sitter og leser tilfeldige innlegg på Facebook, og undrer meg over energi og energiens mange varierende sider - sider som får oss til å agere slik eller slik eller verbalisere verden på ulike måter.  Hva er det egentlig med energi, hva er den full av? 

Er det dette igangsettende vi mangler, når vi føler at vi er slitne, trøtte eller tom for energi, som vi sier? Eller er det slik at vi rett og slett blir igangsettende når vi får påfyll av energi? Eller er det slik at kroppens forskjellige deler bare har behov for en pust i bakken?

Når denne pusten i bakken  er over, så spretter kroppen igjen? Så vet jeg jo, akkurat som du, at vi er mer opplagt tidlig på dag enn seint på kveld - er dét noe tillært, eller har det noe med verdensenergien å gjøre - er den totale energimengden dabbet av til kvelds?

For hvorfor har vi ellers morgen og kveld og de andre tidene i et døgn, som er så viktige for oss mennesker? Når - og hvorfor - inndelte vi døgnet på denne måte? Kunne vi ikke heller tatt flere dager eller kanskje hele uken og delt inn - som vi nå deler inn døgnet?

Til enhver tid skjer det noe i et samfunn - og ellers, men ikke alltid gjør det en forskjell. Som regel er det ulike størrelser på forskjellene - noen ganger synlige - andre ganger helt usynlige.  

Nå virker det som om det skjer en overeksponering enkelte ganger. Skjer det noe nytt, så eksponeres det til umulige høyder - og folket ramler av som støvet når teppet ristes.

Hvorfor slike tiltak settes igang. er det ikke så godt å svare på før årsakene er bedre kjent - noe årsaker sjelden blir. Hva svarene angår, lider de ofte samme skjebne. Kanskje blir noe avdekket - kanskje ikke. 

Det vi kan merke oss nå, er at spissfindighetene tar plass i mange hovedseter og derfra stråler de ut sitt farefulle innhold. Etter dette kommer utsagnene som noen ganger bekreftes, men de fleste ganger skjer ikke det. 

Tukáte


Ingen kommentarer: