lørdag 26. desember 2015

Kloke ord fra Iliuka får vi aldri nok av!

Kan du si noe om Menneskeheten når, om noen gang, kommer til å klare å lage en verdensregjering, - og styre i fellesskap?

"Så vil der blive innen der er vandret nogle få dekader. Se så hvorledes der så skapes inntredelser av andre eksistenser der overtager Moder Jords funksjoner. Således vil der belæres hvorledes der er at noget jakte i intergalaktiske dimensjoner. Medmenneskebarnet må læres sådant. Lik der finnes alt nu lik intergalaktiske administrasjoner for sin Jord. Menneskebarnet tror at de råder selv, dog ei gjør de." Konu Ekatah.


Vil det ta lang tid før Norge ser at vi må bruke hele landet, - at det blir et levende bygdesamfunn igjen? 

"Vi ser der er innom tre dekader, 30 år nesten - 28 år. (2043) Så vil der være forendret av sådant. Dog den må se alt i større himler ved så. Den ser òg hvorledes der omskapes for hva der er i transport, hvorledes den òg ser produksjoner av energier. Således vil der være en total opplevelse av forendringer ut av hva den nu betrakter. Konu Ekatah."    Takk!

PLAKK I HJERNEN Hva er det som danner plakk i hjernen, - og vil L-Arginin være til hjelp for å motarbeide plakk? 

"Så vil det. Dog der vil óg – om den skaper tilførelser av ginkgo biloba (tempeltre-urt) – lik der forøker de små kapillærers evner til at passere de små blodceller. Således vil alt hva der befries være knyttet gjennom fødenes konsistenser. Om den søker til hva der tales plantens feter, så vil der være alt mere sannsynligt at der opphopes i hva der tales i din himmel plakk, - i vår himmel – slagg.    Konu Ekatah."


UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ ‘HJERTETREFF’ I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK

Tukáte


Ingen kommentarer: