onsdag 23. desember 2015

Hvor enkelt kan oppryddingen gjøres egentlig ... ?

"Vi har drøftet tallrike problemer som er i ferd med å overvelde dere slik som situasjonen nå er. Etter hvert som bevisstheten deres øker vil dere begynne å se hvor enkelt mange av disse problemene kan finne sin løsning. Den avgjørende nøkkelen er å isolere de mørke lakeiene som har kontrollen over dette riket, og simpelthen slippe Lyset inn. Dette er essensen i det vi holder på med. Vi har sett dere vokse og sett hvordan de mørke manipulerer dere og forsøker å holde dere på et visst nivå av kontroll. 

Vårt kontaktpersonell arbeider uopphørlig for å sørge for at disse erkekjeltringene raskt kan isoleres fra dere. Så snart de ikke står i veien for dere lenger, så kan dere med letthet bruke deres iboende evner til å utforme en bedre verden. Det er denne nye virkeligheten vi ser frem til å besøke og hjelpe dere å endelig fullføre deres lange reise tilbake til full bevissthet. Det er i dette Lyset at vi har kommet reisende hit i så stort antall. Mentorene våre står klare til å hjelpe dere forbi de siste humpene i den lange veien. Det er denne prosessen som vil lede frem til suksess!"

Tukáte

Website: Planetary Activation Organization 

Ingen kommentarer: