onsdag 23. desember 2015

Lærerne av Lyset - det er oss det ... !

"For tusenvis av år siden ble dere brått revet bort fra deres sanne Lys av det mørke presteskapet i Atlantis. Denne teknologien var ennå ikke i stand til å forandre dere permanent. Himmelen så dette som en mulighet til å skape en helt spesiell gruppe mennesker. Disse var ekstremt dyktige i arbeidet med å hjelpe Ancharas barn på deres egen reise til Lyset og til full bevissthet. Dere skal forvandle denne galaksen gjennom det dere skal lære. Og videreformidle denne kunnskapen gjennom den store nåde som er iboende i alle mennesker. 

Dere skal yte en enorm service til hele den fysiske virkeligheten og dere skal bli storslagne rollemodeller, av den sorten det blir legender av. Som vi tidligere har slått fast, er dere nå inne i de siste etappene på denne reisen. Vi er her for å nedtegne historien om disse mektige tider og for å bistå dere i de siste gjenstående stegene i den vidunderlige prosessen knyttet til deres tilbakevenden til full bevissthet. Dere vil bli gjenforent med familien deres fra åndeverdenen og fra verdensrommet. Dere er, som beskrevet her, helt på terskelen til å ta steget inn i deres aller største eventyr, som lærerne av Lyset, som det går gjetord om blant Ancharianerne!"    forts.

Tukáte

Website: Planetary Activation Organization 

Ingen kommentarer: