torsdag 3. desember 2015

På veg over Regnbuebroen - et sammendrag av informasjon!

Nå går vi over regnbuebroen som vi hørte mye om for en god del år siden.  Tror det var i overgangen til 2000-tallet - husker du det og eventuelt kan korrigere meg?   Nå tar vår oppfatning av virkeligheten et kvantesprang (i og med at vi vandrer over denne broen.)

Vi vil blande 3D og 5D nå en stund, mens vi vandrer over broen.  At vi er påvirket av to så ulike dimensjoner, gjør at vi babler en god del når vi snakker. Ordene virrer!  Nå gjenopptar vi kontakten med vårt Flerdimensjonale sinn, og lærer hvordan vi skal takle dét.

Bevisstheten utvides nå til høyere delta- og gammabølge- tenkning.  At vi er der vi er nå, merker vi mest på meldingene vi mottar for tiden.  De er  fra 5D og utover - altså av en annen art enn de har vært tidligere. Vi får meldinger vi absolutt ikke kan ha tenkt ut sjøl.

5D oppfatningene våre kommer 'online' med Flerdimensjonalt sinn - grensesnittet mellom høyere verdener og 3D- og 4D-tenkning.  Dette gjør oss klar over vår Flerdimensjonale, slik at vi også blir klar over det Flerdimensjonale sinnet vårt og høyere oktaver av dette sinnet.

Egentlig så kommer 5D-sinnet 'online' med Flerdimensjonalt sinn fra grensesnittet mellom de høyere verdener og 3D- og 4D-tenkning.  Når vi blir klar over FD-sinnet, blir vi klar over den innkomne informasjonen fra de høyere oktaver av FD-Selvet.

Stadig flere av oss tenker nå i et FD-format.  Forskjellen mellom 3D- og 4D-tenkning og den FD-tenkningen i tid styrer den fysiske verden.  Når vi liker det vi gjør 'flyr' tida, men motsatt står den veldig stille.  Tid er illusjon av 3D og 4D!  

For lenge siden var oppstigning en bevisst reise inn i de høyeste sfærer av 4D - ved utgangen av den fysiske inkarnasjon.  Nå derimot - betyr oppstigning en bevisst reise utover 4D og inn i 5D.  Vi drar nå helt bevisst ut over 4D for å komme inn i 5D.

Innenfor dette NÅ'et er oppstigningsprosessen verdensomspennende inn i 5D, men vi kan bare delta i dette arrangementet om vi kan oppfatte det.  Vanskeligheten ligger i om vår bevissthet kun er kalibrert til 3D og 4D. Da oppfatter vi kun de virkelighetene.

Det er ikke noe godt/dårlig eller rett/galt i forhold til valgene av bevissthet og persepsjon.  Noen er ikke interessert i en bevisst forbindelse til prosessen med planetoppstigningen. Mange har vært iført et jordskip i utallige inkarnasjoner og ønsker å forbli i 3D og 4D som de kjenner.

Men det er stadig flere av oss som husker og er dedikert til å utføre oppgaven om å bistå i Planetary Ascension.  Den første utfordringen er da å utvide bevisstheten nok slik at du kan være i konstant, bevisst kontakt med egne Flerdimensjonale uttrykk av sjøltillit. 

Denne bevisste forbindelsen med stadig høyere dimensjonale uttrykk for deg sjøl, tjerner som en "Jakobs stige" - stigen av stadig voksende frekvenser av virkeligheten veileder deg når det er ditt NÅ for å frigjøre jordfartøyet for å returnere heim.

"Jakobs stige" er frekvensens sti som du opprettet da du frivillig tok et fartøy for å bistå Gaia med Planetary Ascension.  De av dere som ble født på slutten av 1940-tallet og tidlig på 50-tallet måtte 'skjule' ditt høyere lys i mange tiår før du åpenlyst kunne utføre oppdraget ditt.

Vanskeligheten var at hvis du 'gjemte' ditt sanne FD-Selv for lenge, kunne du å tro at dét (3D) var deg, men heldigvis er de høyere frekvenser av Lys som kommer inn i Jordens sfære og i ditt NÅ - i samspill med 97% av DNA. Det har vært 'slått av' i de fleste av inkarnasjonene her. 

De 97% av DNA tjener som ormehull av FD-lys. Derfor fungerer de som kommunikasjonsrute mellom hyppigheten av iført jordfartøy og din sanne, FD-bevissthet - som nå blir aktivert.  

De 'tapte' som visste at de ikke kunne utvide til sine høyere frekvenser av Lys, forsterket sine fryktkampanjer for å redusere massenes bevissthet, men massene blir nå stadig vekket til sannheten om sin FD-natur.

Etter hvert som stadig flere erkjenner at de er FD-vesener; med medfødt høyere oppfatning av klarhørsel, klarsyn, og clairsentience vil også dette bli vanlig.  De høyere dimensjonale (HD) oppfatninger gir oss viktig informasjon om miljø langt forbi hva de dominerende krefter mener.

Viktigst;  dine høyere oppfatninger tillater deg å gjenkjenne din økende makt til å omskape din virkelighet - til en høyere frekvens av resonans via kraften i din medfødte ubetingete kjærlighet og fiolette ild.

Som den enkelte av dere, samt innenfor grupper, forvandler bevisst sin virkelighet inn i en høyere frekvens-kraft - 'makt over andre' - vil bli liggende igjen i de lavere astrale realiteter som de har laget.

Våre utvidete meninger tillater oss å oppfatte mulige realiteter fra perspektivet til 5D nå.  Derfor kan vi oppfatte mulige virkeligheter før de oppstår!

Etter dette kan vi støtte som mulig realitet ved å sende ubetinget kjærlighet og fiolett ild inn i det før det skjer. Med dette bidraget - mens du jorder  en høyere dimensjonal versjon av virkeligheten og omskaper noen forsøk på den tapte og forstyrre den guddommelige Plan.

Det er på denne måten de som er stigende kan hjelpe, ved å skape en tryggere verden for de som nettopp har negynt sin ferd mot oppvåkning. Akkurat som dere var voktere av 3D virkeligheten, mens det var din primære virkelighet - vil du opprette din 3D formynderskap.

Med hvert 'trinn' du tar i de høyere frekvenser, forlater du en sti av 'smuler' for andre å følge. Det er fortsatt fiender mot Lyset, men de blir færre for hver dag.

Ved å transformere nye prosjekter langt utenfor rekkevidden til de tapte, hjelper vi Gaia i hennes oppstigning.  Vår beskyttelse og veiledning bistår med uunngåelig nederlag for de tapte. Gaia er fri-vilje-planeten og de som velger Mørke står bakerst før de velger Lyset.

Sammendrag ved Tukáte

Ingen kommentarer: