søndag 6. desember 2015

Lys vs. Mørke

Nå må de 'Mørke' innse at de er i ferd med å tape kampen de har spilt ut mot Lyset. Dette nederlagt er det tungt for mørkets makter å akseptere, men slik er det.  Denne gangen skulle Lyset vinne og jeg må igjen si - "det skulle bare mangle".  Så nå kan Lysets venner fryde seg, mens mørkets makter må bruke all kraft på å overgi seg til Lyset - innse at slaget er tapt.

Lysets tilhengere kan bare heve sine vibrasjoner og forøvrig ta alt overlangs.  Fordi om det ser ut som om vi står overfor en usikker framtid, så er realitetene noen andre. Framtida er fylt av Lys og det kan alle stole på fordi det er kun dette alternativet som gjelder nå - det finnes ikke noe annet alternativ!  Nå kan Lysets tilhengere utgjøre en forskjell - vis det!

Den Galaktiske Føderasjonen er involvert i snuoperasjonen som er igang rundt oss, og der GF er der kastes ikke tida bort. Der råder effektiviteten, iflg. Mike Quinsey. På et tidspunkt vil vi bli 'Being of Light'.  I dagens situasjon er mange fra andre planeter inkarnert på Jorda.  De kommer ofte igjennom ved vanlig fødsel - for etter hvert å gi oss avansert kunnskap!

Før aviser og alle medier som prøver å opplyse oss, slutter med sine villedende 'opplysninger' - må vi være sterke og ikke overgi oss til tvil. Lyset har allerede trukket vinnerkortet, så det tviler vi ikke på!  Hver eneste uke vil vise nye endringer hvorav noen vil ha en verdensomspennende effekt.  Politikere samarbeider mer over landegrensene nå! forts.

Fritt etter Mike Quinsey


Tukáte

Ingen kommentarer: