søndag 13. desember 2015

Matthew Ward - 10. desember, 2015

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew. Det er vel rimelig sikkert at knapt en sjel vil være uenige i at dette året føk forbi som et hurtigtog, men det er få som vet at det de oppfatter som at tiden går fortere skyldes de energiplanene Jorden har seilt gjennom eller at denne følelsen av at tiden stadig går fortere vil bli enda sterkere etter hvert som hun reiser inn i enda høyere vibrasjonsnivåer. Dere vet dette, men det er vel ikke sannsynlig at tankene deres i denne tiden dreier seg om universets lover i virksomhet, men snarere om aktiviteter frem mot høytidssesongen; og i samsvar med dette skal vi snakke om denne julehøytidens tradisjonelle musikk.

Dere lytter til, synger og spiller instrumenter for religiøs musikk, mektige korverk, julesalmer og populære melodier, men dere er kanskje ikke klar over i hvor betydelig grad dette innvirker på deres verden. Ut over den dype ærbødighet og den gleden musikken skaper – og dette har i seg selv enormt positive virkning – så avgir tonene og lyrikken i deres tradisjonelle høytidsmusikk vibrasjoner som sterkt berører følelsene deres. Vi fryder oss over den begeistring og gledesom vekkes i dere ved disse festlighetene sammen med familien, religiøse seremonier, konserter og andre begivenheter i tilknytning til julehøytiden. Disse vibrasjonene intensiverer også følelsene hos mennesker som sørger over å ha mistet noen de er glad i, eller som er syke, hjemløse eller sultne; og det er disse fremherskende, oppløftede emosjonene som rører enkeltmennesker og grupper til å strekke ut en hjelpende eller trøstende hånd til dem som har behov for trøst eller annen hjelp. I større omfang enn noensinne tidligere blir oppløftelse gitt av mennesker som bryr seg om sine medmennesker og tatt imot av hjerter som løftes av denne omtanken, - og det lyset dette skaper skinner med en vidunderlig stråleglans som får hele planeten til å skinne.

Den store betydningen musikken har gjelder ikke bare i høytidssesongen, den spiller en viktig rolle i livene deres hele året. Det noen kaller "sfærenes musikk" – de vidunderlige tonene fra strengeinstrumenter, som etter all sannsynlighet var opprinnelsen til idéen om at sjeler i himmelen spiller harper i all evighet - lager vibrasjoner på en frekvens som holder universet i balanse; og som mikrokosmoser av universet, mottar dere denne balanserende, velgjørende energien, hver og en i forhold til sin mottakelighet.

Selv om bildet av de evige harpespillere i Nirvana er langt fra sannheten, så er det mange tusen, noen ganger millioner, musikanter og instrumenter som spiller fordi musikken er helt essensiell for selve åndeverdenen eksistens. I særdeleshet vibrasjonene fra strenger holder dens perimeter fleksibelt og alt i hele riket i harmoni med hverandre. I tillegg er de helt uunnværlige ved healing av personer som ankommer med traumatiserte psyker og ødelagte eterlegemer.

Mye på samme måte hjelper Nirvanas komponister og musikere dere. De sender kontinuerlig musikk til Jorden så menneskene der kan absorbere de høye vibrasjonene som kan løse opp undertrykte følelser - et emosjonelt katarsis, kan man si – og med mindre sykdom er et element i sjeleplanen, så hjelper vibrasjonene kroppen å gjenvinne en sunn helse. Den fineste musikken deres – symfonier, konserter og andre klassisk opus som vitenskapelige eksperimenter har vist at de hjelper menneskeheten, dyr og planter til å trives - hadde sin opprinnelse i himmelen og ble "filtrert" inn til komponistene deres på sjelsnivå. Noen komponister tilskrev sine verker guddommelig inspirasjon og siden musikk kommer fra sjelen, så plasserte disse komponistene æren på rett sted.

Det som aldri har kommet fra noen guddommelig kilde er de diskordante, kakofoniske lydene i heavy metal musikk og hard rock, som ofte i tillegg har tekster som utsender svært lave vibrasjoner. Denne slags lyder setter energisystemene deres på tverke og skaper en ubalanse som reduserer kroppens kapasitet til å ta imot lys; hvilket har en negativ innvirkning på dere både emosjonelt, fysisk og mentalt og således avstumper deres åndelige og bevissthetsmessige våkenhet. Mens neoklassiske komposisjoner kan ha noe av den samme effekten, skrev musikere som var spesielt sensitive for Jordens energi, musikk som gjenspeilte Gaias pine og smerte helt til hennes legemlige oppstigning var godt i gang. Under mange atonale verker av tidens komponister ligger også negativiteten i mange av de mørke aktiviteter som skjer på Jorden.

Og så, selv om ikke noen av dere hadde bedt om kommentarer fra oss, ville vi likevel ha snakket om et beklagelig element oppi det som ellers er julehøytidens ekstraordinære omtanke, vennlighet og generøsitet - i hvilken ånd mange land tar imot syriske flyktninger. Mange kongressmedlemmer i de Forente Stater, samt en del presidentkandidater, skaper i stedet frykt for flyktningene i den amerikanske befolkningen. Noen av dem handler ut fra ekte bekymring for saken på grunn av at de har latt seg overvinne av den frykten som ble pisket opp; andre bruker frykten til å slå politisk mynt på problemet, for å si det slik.

Ikke bare er frykten en sterkt forstørret energi som blokkerer lyset og derved blokkerer empati, sympati, medfølelse og rasjonelle tanker, den er også ufattelig smittsom. Noen få personer som har folkets oppmerksomhet, med enorm hjelp fra massemediene, kan "infisere" hele befolkningen – det er hva som skjedde i USA hvor mange borgere er redde for å tilby husrom til noen som helst flyktninger. Vi hedrer og berømmer alle sjeler i det landet og rundt om på hele kloden, som setter seg inn i og taler ut fra fakta: Flyktningene er ikke terrorister, de er på flukt fra krig og terrorisme.

For å komme seg til et trygt sted risikerer de livet ved å krysse opprørt hav i små overfylte båter og ufattelig slitsom ferd over land. Kunne det tenkes at en terrorist kunne slå seg sammen med de millioner av kvinner, menn og barn som må reise fra sine hjem, jobb, inntekt og eiendeler for å begi seg ut på en slik reise? Ja, det er en mulighet, men rasjonelle tanker vil konkludere: Uten hverken sikkerhet for at de vil overleve eller muligheten til å bære med seg eksplosive innretninger, så ville nok en som er på et destruktivt oppdrag heller reise med raske, trygge midler som gjør det mulig for dem og ta med de nødvendige materialer.

Med betingelsesløs kjærlighet for Gaia og hvert eneste levende, sansende vesen på hennes planetkropp, sender fjerne sivilisasjoner, hvis omfang og makt går langt ut over det dere greier å fatte, et intenst lys inn til dere på Jorden for å løse opp frykten slik at alle hjerter kan åpne seg for kjærligheten. Kjærlighet er nøkkelen for den verden dere er kommet hit for å hjelpe til å skape og dere ville bli like mektig oppmuntret som vi er, dersom dere kunne se det lyset som stråler ut fra alle sjeler som responderer på det innkommende lyset. Her vil vi sitere en e-post fra en av leserne: "Jeg ønsker så inderlig at alle føler seg elsket og varme – hvert eneste levende Vesen i alle rikene." Når slike følelser gjennomsyrer deres verden, vil Jorden bli det underskjønne Eden hun en gang var og alt liv vil blomstre i fullkommen harmoni slik det en gang gjorde.

"Vær så snill å spørre Matthew og vi trenger å be for dem som har dødd. Dersom det er slik at vi velger å dø på en spesiell måte, tidspunkt og dag, hva godt kan dette gjøre for sjelen? Er bønn og meditasjon løsningen på det dramaet som Jorden står midt oppi?" Først vil vi gjenta noe som vi har slått fast i tidligere budskap: Hver eneste av deres tanker og følelser er en bønn. Mor, vi vil gjerne bidra med informasjon om bønn som går mye lenger enn å svare på spørsmål. Kan du være snill å kopiere inn det jeg fortalte deg for lenge siden, da jeg levde i Nirvana?

[Det følgende er et utdrag fra kapittelet "Bønn" i boken Matthew, fortell meg om Himmelen]

Matthew, blir effekten av bønn mindre dersom folk ikke går i kirken, til tross for at de kjenner til verdien av gruppe-energi?

Det var aldri Guds mening at kirker skulle være bygninger av noen art. De storslagne katedralene er menneskenes idé, ikke Guds. Kirke er helt og holdent i sjelen. Kirke er en persons følelse av ærefrykt eller ærbødighet, av takksigelse. Det er oppløftelsen av sjelen inn i Guds kjærlighet og lys. Slik sett er kirke en enkelt bønn som evner å berøre universet.

I en kirkebygning fylt av mennesker som ber, kan det tenkes at det kun er noen få hvis bønn har en ren og kraftfull energistrøm. Mange mennesker ber kun som en del at ritualet i menigheten, uten noen reell energi. Andre befinner seg i en tilstand av slik fortvilelse og engstelse at energien deres er helt forvridd og har en ugunstig effekt på dem selv i tillegg til at de bidrar til å øke den negative energien i universet. En rolig flytende energi er det som positivt påvirker hver sjel og universet, ikke frenetiske bønner om spesifikke tilstander. Det er energi i balanse som støtter og trøster.

Jeg snakker ikke om intensjonen bak bønnen, kun om effekten av energien som er involvert i utøvelsen av bønnen. Den energien som sendes ut i en bønn om et fullkomment egoistisk og grådig utkomme, kan være like intens som en bønn som ber om trygghet for en familie man elsker eller en venn. Intensjonen blir registrert som ett aspekt og energistrømmen, eller kraften, som et annet.

Videre er det slik at en som ber om et spesielt utkomme med hensyn til en annen person, ikke kan kjenne vedkommendes sjelekontrakt og tilhørende avtaler gjort før inkarnasjonen. De omstendighetene eller begivenhetene den som ber trygler om å få endret, kan være eksakt de som denne sjelen valgte i sjeleplanen sin for å få den læring den trengte å oppnå. Det samme gjelder når man ber for seg selv, fordi bevisstheten din sjelden er i god kommunikasjon med sjelen din. Dette er bakgrunnen for at man er best tjent med å be for sitt eget eller en annen persons høyeste beste og ikke retter intense emosjoner i retning av et spesielt utkomme som man selv har valgt. Det endelige utkommet er IKKE resultatet av ditt bevisste valg. Dere kan føle en viss lettelse over å vite dette, en lettelse som vil bli registrert i din sensitivitet som fredfullhet. For dette gjør det mulig for energi å flyte helt uhindret, ikke bare i ditt fysiske og psykiske selv, men utstrålt som harmoni inn i Jordens bevissthet.

Mor, jeg vet at du har hørt at det er viktig å be "for de døde" og at du han undret deg over hvorfor dette skulle være nødvendig. Vel, vi er ikke "døde", men siden dette er med referanse til sjeler i dette riket, så vil jeg forsikre deg om at det å be for oss i sannhet er viktig. Og da mener jeg ikke bare for dem som ankommer med et enormt behov for trøst og healing, men også for dem hvis liv er fullt av livskraft og helse, med pågående læringssituasjoner og åndelig vekst.

Selvfølgelig har vi behov for at dere ber for oss og vi ønsker deres bønner velkommen! Og så ber vi dere å forstå at de er spesielt velkomne når de er i balansert energi, fordi disse er de bønnene som gjør mest godt både for oss og dere, som vi elsker så høyt.

Takk skal du ha, Mor. Spørsmålet "Er bønn og meditasjon løsningen på hele dette dramaet som verden er midt oppe i?"formelig skriker etter mer enn et ja-eller-nei svar. Fullkomment lys-fylte tanker og følelser er av avgjørende betydning – de kommer inn i den kollektive bevisstheten og hekter seg fast i energistrimler som er av tilsvarende vibrasjon og bringer disse energistrømmene tilbake til deres verden.

Men handling er også essensielt. Når dere forteller familie, venner og arbeidskolleger at dere føler dere optimistiske med hensyn til fremtiden kan dette berolige dem og få frykten til å forsvinne, samtidig som det reverserer deres lav-vibrasjonelle pessimisme. Dere kan jo ikke alle delta i nasjonale og internasjonale organisasjoner som arbeider intenst for fred, rettferdighet, miljøvern eller dyrenes rettigheter for eksempel. Men dere kan støtte innsatsen deres gjennom den energien dere sender ut ved å signere relevante petisjoner eller ved å donere penger dersom situasjonen deres gjør dette mulig. Kanskje har dere for eksempel muligheten til å være med i frivillige grupper som yter viktige tjenester i lokalmiljøet deres; eller ved å informere deg godt om kandidatene for viktige offentlige posisjoner, kan du stemme på dem du føler er best kvalifisert. Og så minner vi dere på at simpelthen ved å leve på en from måte, så stråler dere lys ut i verden – undervurdér aldri kraften i lyset deres!

"Jordens befolkningen er mer enn seks milliarder mennesker og øker stadig. Matthew har sagt at eterlegemer har masse. Men tar de ikke da plass? Hva skjer hvis Nirvana ikke har mer plass?" Ja, eterlegemer "tar opp plass", men det vil aldri kunne skje at det blir trengsel i Nirvana, langt mindre at det ikke finnes mere plass. Til forskjell fra Jorden og andre planeter som beholder sin form og størrelse, så har Nirvanas fleksible nivåer ubegrenset kapasitet til å utvide seg.

Alle nivåene, eller sjiktene om man vil, tilbyr fordelaktige læringsmuligheter og komfortable leveforhold, men fordi de høyere dimensjonene også har en helt eksepsjonell skjønnhet, variasjon og manifesteringsmuligheter, så reiser talløse sjeler fra andre verdener dit på ferie, eller for å undervise, delta i avanserte studier eller for å hvile ut etter et krevende liv. Besøkende eller midlertidige beboerne, alle de som er av fjerde densitet eller er kommet høyere i sin sjelelige utvikling, kan ha kropper med betydelig større masse enn eterlegemer.

Det er ens åndelige status, hvor langt man er kommet i sin sjelelige utvikling, som avgjør når man er kvalifisert til å komme inn i dette miljøet med representanter fra myriader av sivilisasjoner, hvor folk med ulike kroppsstiler, bekledning, interesser og talenter lykkelig blander seg med hverandre og Jordens dyr. Livet i disse delene av Nirvana er sublimt! Og selv om de er vel kjent med falskheten og løgnene i religionene deres, så kommer besøkende og andre som lever der midlertidig, sammen med beboere fra Jorden for å feire denne høytidssesongens ånd med dere, og deres samlede høye vibrasjoner bidrar til å øke det strålende lyset i deres verden.

Kjære familie, syng "La verden fylles av Glede" og "Fred på Jorden og God Vilje mot alle Mennesker” – til alle sjeler – med følelse av kjærlighet, takknemlighet for velsignelsene i deres liv, og tilgivelse til alle dem som ikke ønsker at noen av disse ønskene noensinne skal bli sannhet. Sannheten i disse ordene finnes allerede i overflod i den Nye Tidsalderens fullendthet i kontinuumet og flommer med stadig større kraft inn til den verden dere hjelper til å skape i lineær tid. La fryden og gleden i denne høytidsperioden fortsette gjennom hele det nye året, hold lyset deres høyt og la det skinne klart.

For alltid er vår betingelsesløse kjærlighet med dere og mange brødre og søstre fra andre fra andre steder i universet er ved deres side under hele på reisen.


______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif
Tukáte

Ingen kommentarer: