onsdag 23. desember 2015

Sheldan Nidle - 22. desember, 2015

5 Cib, 9 Mol, 12 Manik
Dratzo! Vi kommer fulle av glede! De siste fasene av utleveringene er i gang. Det som kan forsinke det en smule er Julen. De Oppstegne Mesterne betrakter denne tiden av året på samme måte som begynnelsen av mai, som en hellig tid og legger stor vekt på å vie seg til denne hellige delen av det Gregorianske året. Av denne grunn kan de som sender disse himmelske velsignelsene midlertidig forsinke utleveringene. Imidlertid vil disse spesielle gavene, til tross for denne guddommelige forsinkelsen, bli overlevert til dere! Helt siden urgamle tider har denne tiden på året hatt en helt spesiell betydning. Til og med i Atlantis-tiden ble slutten på ett år og begynnelsen på det Nye Året feiret med spesielle ritualer og seremonier. Vær fulle av ydmykhet og fryd over at denne tiden også vil være begynnelsen på velsignelsene deres. Husk på hvor lang tid dette har tatt og velsign i takknemlighet det dere snart vil ta imot. Vær rede til å bruke dette øyeblikket til å begynne å bruke disse fondene til å manifestere drømmene deres. Takk alle og la gruppen deres og dere selv ta dette nye året ved hånden og se for dere i detalj hvordan denne guddommelige visjonen skal ta form. Vit at med disse velsignelsene kommer en ny virkelighet og nye styresett og regjeringer!

Når dere ser dere omkring på kloden, ser dere hvordan forandringer finner sted. Realiteten er at denne deres verden ikke lenger kan funksjonere som den tidligere har gjort. Over alt dukker desperate behov for forandringer opp. Vannkrisen er en av de mest åpenbare. Det meste av deres verden mangler pålitelig tilgang til vann. Ressursene til å sørge for dette finnes. Likevel er de ikke tilgjengelige på grunn av politikk og antatte kostnader. Velsignelser vil nå bli gitt dere så dere kan benytte disse humanitære fondene til å løse denne enorme krisen. Dette er bare ett av de infrastruktur-problemene som må løses. Mange andre, slik som veier, broer og til og med så enkle ting som jernbane, krever på mange måter nytenkning. Vi vet at det allerede finnes en hel mengde mennesker som står klare til å demonstrere de løsninger som trengs for at dere skal lykkes. I tillegg er det nødvendig å gi klodens barn det de trenger for å absorbere en utdannelse som er produktiv og av virkelig høy kvalitet. Dette er et spørsmål om å la alle få et solid fundament å stå på ved å produsere nok ren og næringsrik mat til at det blir slutt på sult en gang for alle.

Vi har drøftet tallrike problemer som er i ferd med å overvelde dere slik som situasjonen nå er. Etter hvert som bevisstheten deres øker vil dere begynne å se hvor enkelt mange av disse problemene kan finne sin løsning. Den avgjørende nøkkelen er å isolere de mørke lakeiene som har kontrollen over dette riket, og simpelthen slippe Lyset inn. Dette er essensen i det vi holder på med. Vi har sett dere vokse og sett hvordan de mørke manipulerer dere og forsøker å holde dere på et visst nivå av kontroll. Vårt kontaktpersonell arbeider uopphørlig for å sørge for at disse erkekjeltringene raskt kan isoleres fra dere. Så snart de ikke står i veien for dere lenger, så kan dere med letthet bruke deres iboende evner til å utforme en bedre verden. Det er denne nye virkeligheten vi ser frem til å besøke og hjelpe dere å endelig fullføre deres lange reise tilbake til full bevissthet. Det er i dette Lyset at vi har kommet reisende hit i så stort antall. Mentorene våre står klare til å hjelpe dere forbi de siste humpene i så lange veien. Det er denne prosessen som vil lede oss frem til suksess!

For tusenvis av år siden ble dere brått revet bort fra deres sanne Lys av det mørke presteskapet i Atlantis. Denne teknologien var ennå ikke i stand til å forandre dere permanent. Himmelen så dette som en mulighet til å skape en helt spesiell gruppe mennesker. Disse var ekstremt dyktige i arbeidet med å hjelpe Ancharas barn på deres egen reise til Lyset og til full bevissthet. Dere skal forvandle denne galaksen gjennom det dere skal lære. Og videreformidle denne kunnskapen gjennom den store nåde som er iboende i alle mennesker. Dere skal yte en enorm service til hele den fysiske virkeligheten og dere skal bli storslagne rollemodeller, av den sorten det blir legender av. Som vi tidligere har slått fast, er dere nå inne i de siste etappene på denne reisen. Vi er her for å nedtegne historien om disse mektige tider og for å bistå dere i de siste gjenstående stegene i den vidunderlige prosessen knyttet til deres tilbakevenden til full bevissthet. Dere vil bli gjenforent med familien deres fra åndeverdenen og fra verdensrommet. Dere er, som beskrevet her, helt på terskelen til å ta steget inn i deres aller største eventyr, som lærerne av Lyset, som det går gjetord om blant Ancharianerne!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi vet nøyaktig hvor hardt det er å se at de mange velsignelsene dere så inderlig fortjener, nok en gang bli forsinket av omstendigheter som er utenfor deres kontroll. Forskjellige utspekulerte triks fra de mørkes gjenværende agenter har tvunget oss til å måtte gjennomføre visse særskilte sikkerhetstiltak. Fryd dere etter hvert som disse pengemidlene dere så lenge har blitt lovet, blir tilgjengelige og husk på den hellige betydningen av denne tiden på året. Ta imot disse gavene fra Himmelen i ydmykhet og takknemlighet og bruk deres følelse av nåde til best å avgjøre hvordan dere vil bruke eller viderefordele dem. Disse gavene vil være starten på en omfattende velstand som vil regne ned på denne kloden. La dette være en tid for avslutninger og begynnelser. La den være det øyeblikk hvor dere demonstrerer deres urokkelige tro på Lysets makt. Hjelp dem som er i nød og sett i gang de prosjektene som skal hjelpe menneskeheten generelt. Vær positive og rede til å gjennomføre det deres innerste hjerte og sinn virkelig tror på.

Når vi nærmer oss denne så betydningsfulle anledningen, så betrakt denne begivenheten som en tid hvor menneskehetens sanne En-het omsider vil skinne over hele kloden. Vidunderlige ting vil skje fordi vi innerst inne alle bryr oss om hverandre. Denne Kjærligheten vil være en speiling av det økende bevissthetsnivået som dere alle føler inni dere. Det er ikke mange årene siden mange av de hendelsene som nylig har skjedd, ville ha ført til en eller annen form for konflikteskalering eller full krig. Denne veksten i Ånden er svært oppmuntrende. Dere begynner å utvide nivået av anvendt nåde på verdensbasis. Fortsett derfor å være positive og la denne vidunderlige følelsen fortsett å strømme og øke. Nye regjeringer og styresett vil manifestere. Denne nye tiden vil tilslutt gjøre det mulig for oss å komme på banen og lære dere mange ting dere trenger å vite om deres fortid, nåtid og fremtid. Og midt oppi alt dette befinner seg det evige Nå.

Deres hellige oppgave er å ta både deres vekst i bevissthet og i Ånd og utforme et nytt rike som skal være forløperen til et nytt menneskesamfunn. For lenge, lenge siden ble vi frarøvet muligheten til å gjøre Atlantis til en amalgam av Lemurias Ånd frydefullt sammensmeltet med Atlantis’ teknologier. Helt siden den gang har dere virret omkring i det fengselet som begrenset bevissthet er. Takket være en rekke eksemplariske liv gjorde Himmelen oss til slutt til Mestere med oppgave å være dem som trofast våket over dere. Vi har anvendt vår nåde og dyd sammen med en myriade av gode handlinger for å holde menneskehetens høyere gnist i live. Og nå står et mektig, Himmelsk mirakel for døren, som vil gjøre sende på vår felles tid i mørket. Det er dette nye riket som lyser som et fyrtårn i horisonten og som vil gjøre det mulig for oss å møte dere og dele vår visdom med dere! Dette er et guddommelig øyeblikk hvor vi alle vil få anledning til å ønske hverandre velkommen og fryde oss sammen!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskap. Mange begivenheter er klare til å manifestere. Vi takker Skaperen og velsigner disse hendelsene som snart vil være over oss. La oss ta denne høytiden og bruke den både til å begynne og til å feire en særdeles forbløffende tid for hele menneskeheten! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.

Tukáte

Ingen kommentarer: