søndag 6. desember 2015

Matthew Ward - 20. november, 2015

"Fordi publikum i det store og det hele ikke en gang er klar over at Illuminati eksisterer, så forstår folk heller ikke at de handler uavhengig av sine lands regjeringer når de planlegger og gjennomfører voldshandlinger. Således er det at de fleste peker på De Forente Stater, der CIA har sin base, eller Israel, som oppfattes som Zionistenes hjemland. Sannheten er at en illojal fraksjon av CIA følger ordrer fra Illuminati; og Zionist-bevegelsen er Illuminatis militante og spion-organisasjon, som aldri har tjent til beste for israelerne eller jødiske folk noe som helst sted. Med tiden vil disse skillelinjene bli tydelige for de fleste og dette er i sannhet viktig; dette kan imidlertid ikke lindre sorgen ved å miste sine kjære eller andre livsforandrende traumer etter noen av de tragediene som har vært organisert av Illuminati.

Angrepet på Paris tjente deres mål ved å skape død og sorg, og til å begynne med kaos og frykt, men handlingen hadde sitt utspring i desperasjon over at de mister stadig mer kontroll og makt, samt et stadig synkende antall lakeier som er villige til å gjøre disse skitne oppgavene; og desperate individer handler irrasjonelt uten tanke for konsekvensene. De hadde til hensikt å sette – og holde – verden i fryktens grep, fordi de ernærer seg av fryktens energi. I stedet oppnådde de at verden sto samlet i medfølelsens høye vibrasjoner og fast besluttet på å stå sterke mot terrorisme."   forts.

Suzanne Ward
Oversetter: Leif
Galactic Channelings - Norsk

Tukáte

Ingen kommentarer: