onsdag 9. desember 2015

Sheldan Nidle - 8. desember, 2015

4Ik, 5 Yaxk’in, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glede!) En operasjon som skal gi dere en ny verden, er nå i ferd med å sluttføres. Gjennom årtusener har overflateverdenen hatt begrenset innsikt og forståelse takket være grunnleggende løgner og at dere har blitt ført bak lyset på det mest utrolige vis. Dere står nå i det minste helt på terskelen til en annerledes virkelighet, en virkelighet hvor dere vil være omgitt av sannhet og ny ledelse som er dedikert til at dere skal ha det godt. Dette er noe dere ikke er vant til. Det er snarere slik at dere forventer å bli løyet for, narret eller direkte ført bak lyset. I løpet av de siste ukene har et nytt rike blitt konstruert. Denne verdenen er mer enn en gave i denne juletiden; den vil være et rike hvor dere kan leve i glede. Dette nye riket finnes allerede, men ennå ikke manifestert. For øyeblikket kan dere se det manifestere for øynene på dere. De mørke er beseiret, men ennå ikke isolert fra dere. Et siste sett begivenheter må skje før denne så høyt ønskede hendelsen blir til virkelighet. Denne virkeligheten er langsomt, men sikkert i ferd med å forvandles og når dette er fullført, vil dere få se en del helt tydelige tegn dukke opp foran øynene på dere. Inntil da, gled dere over å vite dette og ha full tillit til denne mektige forandringen i virkeligheten deres.

For lenge siden gav Himmelen dekret om at dette øyeblikket i deres historie skulle skje. Vi er her for å hjelpe til å implementere alle disse tingene som skal gjøre det hele komplett. Himmelen har gitt instruksjoner om hvordan denne vidunderlige gaven skal dukke opp. Allerede ligger en rekke tegn på disse forandringene i luften. Vi har holdt øye med dere mens deres mange Lys-grupper, alt for langsomt i forhold til det vi hadde ønsket, har forberedt denne virkeligheten til dette mektige skiftet. Vi føler at de har vært altfor milde med hensyn til å isolere Anunnakienes lakeier fra dere. Denne prosedyren har vært utført med "silkehansker", men hadde vært tjent med at kraftigere virkemidler hadde vært benyttet. Vi hadde til hensikt, med de urgamle familienes, utvalgte kongeliges og deres hemmelige samfunns godkjennelse, å fjerne dem raskt ved å sende dem til en spesiell serie alternative virkeligheter. Hensikten med denne prosessen var å gjøre det mulig for opp-Lys-te sjeler og gå raskt frem med utleveringer og utdannelse som krevdes for å kunne gi dere deres velsignelser. Resultatet ble i stedet den hengemyra vi nå befinner oss i.

Etter hvert som disse ulike problemene blir rekket opp og løst, blir det stadig tydeligere at denne overgangsperioden kan ta lengre tid å få i gang, men vi har observert hvor raskt dere tilpasser dere nye realiteter så snart de manifesterer på ordentlig. Som folkeslag er dere raske til å komme dere igjen etter sjokk. Det er dem som er blitt en del av en kulturell virkelighet, som ikke lar seg viske ut, som er mest uvillige til å forandre seg. Således fortsetter vi å overvåke det som skjer og ønsker at vi kunne ha hatt en mer viktig rolle i denne heller langtrukne prosessen. For øyeblikket er alle store overføringer av fonds komplett gjennomført av våre motstykker på Jorden. Denne prosessen i seg selv var svært langtrukken. Slik vi ser det, var det sikkerhetsnivået som ble krevet himmelvidt ut over det som var påkrevet. De som er involvert i denne prosessen er altfor beskjedne for sitt eget beste! Dette til tross forventer vi nå at dette vil skje relativt raskt. Denne prosedyren vil kun være starten på en rekke begivenheter som for alltid vil forandre virkeligheten deres.

Denne prosedyren er i ferd med å nå et punkt hvor de første av mange begivenheter som dere har ventet så lenge på, kan skje. Denne prosessen har fått stadig større fart i takt med hver av dere som har begynt å tenke kollektivt. Denne felles innsatsen er i ferd med å bli belønnet. Den første delen av en massiv utlevering er klar. Det som gjenstår å løse er den langsomme, omhyggelige veloverveietheten til dem som har ansvaret for dette. Mens alt dette foregår, fortsetter de mørkes siste desperate fremstøt. Det Nye Året bærer i seg løfter om å bli et år hvor en hel hærskare av løfter som lenge har vært annonsert, endelig blir til virkelighet. Utleveringen av de første elementene ser ut til å skje før Jul. Se på denne hektiske aktiviteten som et tegn på en del virkelig fantastiske begivenheter ligger rett under horisonten. Vi holder på å gjøre klar en rekke ting som likevel bare er de første av mange godbiter i pakkene våre. Vi har til hensikt å se fremveksten av nye regjeringer og styresett samt en endelig slutt på at sannheten omkring UFOer og vårt vennligsinnete nærvær så lenge har vært holdt hemmelig for dere med alle midler. Det er på tide at dere blir fortalt om vår eksistens og at vi er vennligsinnet. Det er nødvendig at sannheten om den langvarige kontakten mellom oss blir åpent lagt frem!

Velsignelser og Nåde! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det er mange vidunderlige ting som nå skjer! Midler både fra de båndlagte fondene og de urgamle familiene blir nå frigjort og sendt til sine bestemmelsessteder. Vi velsigner dette og sender hallelujarop til alle involverte. Det kan tenkes at de mørke, slik de alltid gjør, forsøker å spenne bein under disse tidsskjemaene. Imidlertid er disse pengene kun starten på en bølge av fonds som vil regne over dette riket med Himmelens velsignelse! Etter hvert som dere mottar disse fondene, kjenn hvor velsignet dere er og bruk så deres indre visdom og nåde til å hjelpe familie, venner og andre. Bruk disse fondene til å oppfylle deres kjæreste drømmer og la andre også på samme vis få oppfylle sine. Denne strålende vidunderlige perioden inkluderer Jul og det Nye Året. I tillegg inkluderer den nye regjeringer og styresett og en ny virkelighet fylt av glede, velstand for alle og fremfor alt, deres frihet! Dette vil være den mest storslagne tid til å takke Himmelen og takke alle for disse vidunderlige gavene!

Rundt om på hele kloden skjer en enorm økning i de åndelige energiene mot slutten av dette året. Denne energien bidrar til den positive akselerasjonen av disse målene som Himmelen har satt for denne tiden. Dere vet at på denne tiden av året, reiser vi Mesterne til en rekke hellige steder rundt om i verden, som Mt. Shasta og de hellige dalene i Himalaya, for å be, visualisere og feire denne nye virkeligheten som nå er i ferd med å få fotfeste. Denne guddommelige energien øker bevisstheten deres og gjør det mulig for en ny æra av lys og kjærlighet å senke seg over Gaia. Vi ber dere å ta imot disse i sannhet himmelske energiene og bruke deres indre visdom og kraft til å løfte frem dette riket. Kom sammen for å prise og feire Himmelens undere nå som denne nye æra av velstand etter hvert blir en realitet! La oss komme sammen som Ett! La oss ta imot våre himmelske gaver og på kjærlighetsfullt vis spre dem over hele kloden!

For mange tusen år siden var vi alle fanget i sentrum av et mektig dilemma. De mørke hadde begynt å åpent trosse Himmelen. De ondsinnete planene deres ble til å begynne med holdt tilbake, og senere landsforvist av våre Administratorer i Himmelen. Vi fulgte de mektige instruksjonene til disse hellige, himmelske hærskarer og utviklet de nødvendige virkemidler til å spre nåde til et stort antall av våre forfedre. De avskyelige lakeiene til Anunnakiene ble langsomt, men sikkert dreiet vekk fra de opprinnelige storslagne planene og til å kreve total underkastelse. Nå står vi helt på terskelen til seier! Vi velsigner og takker Himmelen i nåde for det de har gjort. Fortsett å være positive og kom sammen med oss i den siste etappen av å manifestere denne mektige visjonen som Gaia gav oss for så lenge siden. Tiden er kommet for å rope inni dere, og med ektefølt hengivenhet, hvor fulle av Kjærlighet og Lys vi er for dem både i Himmelen og på Jorden som gjør så seierrike.Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. Det er for øyeblikket mye godt som skjer på denne kloden. En mektig bevegelse som vil lede til full seier for dere, har begynt. Kast av dere alle deres frustrasjoner og fryd dere. Det skjer ting for øyeblikket som vil gjøre slutten av dette året frydefullt! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

Ingen kommentarer: