lørdag 26. desember 2015

Å ta sorgene på forskudd ... !

Et liv består av varierende innslag hva angår små og store opplevelser på veien. Det jeg vil nevne denne gangen, er noe som kan utspille seg på en eller annen 'heimvei' i julestria. 

Alle har vi vært i den klemma, ganke sikkert - den som tiltrekker seg bil etter bil med julegaver og en overstresset sjøfør som ser bare snøkave og blåst i et eneste kok. 

Jeg satt der som en slik sjåfør noen ganger og hadde ikke annet å styre bilen etter enn et lite lys som viste seg en gang i blant på en forankjørende bil  (trodde jeg!).  

Men kanskje var det et lys fra 'oven' som ville hjelpe meg, dette vet jeg ikke - fikk aldri se noen bil.  Jeg kjørte på lykke og fromme! 

På finurlig vis kom jeg fram dit jeg skulle - etter flere timer mer enn vanlig!  Det jeg kan si idag, mange år etterpå - jeg trodde aldri jeg skulle lande der jeg landet. 

Dette er vel å ta sorgene på forskudd, kan en si!

Tukáte

Ingen kommentarer: