mandag 30. juni 2014

DET NYESTE BUDSKAPET FRA ERKEENGEL MICHAEL / RONNA HERMAN - "TA KONTROLL OVER DIN SKJEBNE" - Overført Gjennom Ronna Herman, LM-07-2014

Høyt Elskede Mestere, skal vi fortsette med å gå gjennom en del av vår viktigste lære fra fortiden? Det er viktig at dere har hovedmålene i oppstigningsprosessen fast forankret i deres minnebank. Du er nå i prosessen med å integrere det neste formålstjenlige nivået av Skaperlys, med hjelp fra din OverSjel intelligens. Å forbinde deg med og integrere de mange fasettene av ditt femtedimensjonale Selv, vil til syvende og sist resultere i en ny biologisk blåkopi av skapelsen.

Din Guddommelige Fødselsrett inkluderer alle gavene, talentene, egenskapene og dydene til Skapelsen. De er gratis – de er dine, som du bare kan ta. Du må imidlertid gjøre deg fortjent til dem gjennom dine egne anstrengelser, og deretter dele din integrerte visdom med dem på Veien bak deg. De Vise / Jordens Mestere og de Innvidde på Veien har brukt uendelig mye tid og innsats for å frembringe sine talenter, og for å vinne visdommen de deler med alle som er søkere av visdom. Deres misjon er å gjøre reisen eller oppgaven med å oppnå Selvbeherskelse lettere, og de fortjener godtgjørelse for deres innsats. Det må være en overflodsutveksling. Du må selv sørge for tiden og innsatsen – eller du må kompensere de som baner veien for deg ved å forsyne deg med de høyere rikers høyere visdomslære. Du må løfte dine ideer og mål til de høyeste frekvensene som er mulig, og ved dette gjøre dem til foredlede idealer som vil gagne hele menneskeheten. 
Oppvåkningsprosessen medfører å bevege seg gjennom de mange nivåene i det astrale (emosjonelle) plan. Ditt mål er å sentrere deg innenfor det mentale bevissthetsplanet. På det riktige tidspunkt, beveger en disippel seg på Veien langsomt bortenfor fysiske familieplikter og ansvar, etter hvert som hans/hennes bevissthet, visdom og Lys forøkes. Gradvis økes aspirantens innflytelse, det gjør også hans/hennes potensiale til å bli en Verdenstjener. Det krever konstante og bevisste anstrengelser å temme egoet og å vinne kunnskapen og ekspertisen som er nødvendig for å bli en Verdenstjener. Du må være et fremragende eksempel, og også ha evnen til å fremkalle og stimulere ønsket om åndelig visdom, for å kunne tjene menneskeheten som et ledende Lys. En Opplyst lærer tilbyr sannheten slik den er blitt åpenbart for ham/henne, og også en mulighet for at deres studenter kan akseptere eller avvise læren. 
Så mange av dere har problemer med å oppdage deres misjon eller deres lidenskap, og derfor slentrer dere gjennom dagene deres i treghet. Dere fortsetter å gjøre ingenting, gjør i det hele tatt ingen forsøk på å ta initiativet til positive endringer i deres liv. Ikke alle er ment å undervise massene eller bli en verdensfigur. Det er de av dere som stille gir dere i kast med deres daglige plikter, mens dere gjør små jevne forbedringer i dere selv mens dere utstråler Skapelsens Kjærlighet/Lys ned i Jorden og ut i verden, som utgjør den største dramatiske innvirkningen på det jordiske negative miljøet. Vi søker Verdenstjenere på et grasrotnivå. Hver eneste en av dere er nødvendige for å hjelpe til med å løfte og foredle massenes kollektive bevissthet. 
Etterhånden som dere går gjennom prøvelser, tester og utfordringer i transformasjon, ønsker vi å tilby oppmuntring til de av dere som føler dere hjelpeløse og frykter at det ikke finnes noen vei ut av dilemmaet dere befinner dere i. Vil dere ikke åpne sinnet deres for at det er en mulighet for at det er hjelp tilgjengelig fra rikene av Guddommelig eksistens, og at det er en ny måte å tenke på og en mer foredlet måte å leve på tilgjengelig for dere?
Du ber og tigger ofte om hjelp i desperasjon; hvis hjelpen imidlertid ikke kommer i en form du er komfortabel med, fornekter og forkaster du hjelpen. Bønner blir alltid besvart. Bønner som ber om det største gode manifestes som store og små mirakler, og åpner veien for et liv i komfort og nåde. Bønnene til ego ønskekroppen blir besvart ved å tillate deg å søke dine egne løsninger, som blir manifestert fra dine misoppfatninger og upassende handlinger. Livets lekser blir lært ved å oppleve og erfare det som du har skapt. Egoet tiltrekker seg disharmoni, utilfredshet og misnøye, og det forårsaker at søkeren ser utenfor selvet etter løsninger og tilfredsstillelse. Du må lære å be med ditt Hjertes renhet og med intensjoner av den høyeste orden. Når du øker din Lyskvotient, vil du øke Hjertets magnetiske tiltrekning. Du må lære å motta overfloden som skjenkes deg med takksigelser og et takknemlig Hjerte. 
Hvorfor ikke starte din formålsparagraf ved å oppliste de negative tingene i ditt liv som du gjerne vil endre? Begynn med flere små endringer i ditt liv, og husk at du må begynne med deg selv. Vi forsikrer dere om at hvis dere gjør en felles innsats, og bruker verktøyene vi har gitt dere, vil dere begynne å se dramatiske endringer i deres liv. Vi ber dere om å sette oss på prøve. Med et åpent sinn, studer noen av de grunnleggene konseptene vi har gitt, og sett langsomt, men oppriktig, de som du gir sterkest gjenklang med ut i livet. Gi oss tillatelse til å veilede og inspirere deg, og ved å gjøre det, vil du ha Himmelens krefter bak deg. Dere kan bare mislykkes hvis dere gir opp, Mine Høyt Elskede. 
Tiden er av den aller største viktighet, for det er svært tydelig at massenes frykt og sinne, kraften i naturkreftene, og Jord forandringene/renselsen akselererer og øker i intensitet hver eneste dag. Det er en intens polariserings oppbygging mellom de ulike fraksjonene, ikke bare på isolerte steder rundt omkring i verden, men i hvert eneste land, som involverer alle raser, kulturer, religioner og politiske tilslutninger. Vi har fortalt dere at kløften mellom Lyset og skyggelandene utvider seg, og det er veldig tydelig, både fra et opphøyd og et jordisk synspunkt. Vi ser klart de områdene som blir badet i det Levende Lyset, takket være dere, de trofaste Vaktpostene av Lys. Vi ser også de virvlende virvelvindene av negativitet og kaos som bygger seg opp i en rekke land, distrikter, byer, storbyer, naboskap og til og med blant familier rundt omkring i verden.
Hvis du er fanget opp i retorikken til de verdensomspennende nyhetsmediene, kan du ikke unngå å bli oppmerksom på at det er et ubarmhjertig angrep av negativitet som blir spydd ut i luftveiene og bevisstheten til dem som er mottakelige for de forvrengte budskapene om sensasjonalisme og atskillelse. Frykt for mangel og nød, sinne overfor herskere, ledere og regjeringen, og en indignert følelse av rett til varer og tjenester, uten personlig ansvar, er symptomatisk for den intense frykten for forandring som er tilstedeværende innenfor alle områder av verden og i den menneskelige bevissthet.
Det er tid for at det neste trinnet i oppstigningsprosessen skal begynne, og mange av de fremskredne aspirantene på Veien er allerede i ferd med å bli vel bevandret og fordypet i prosedyrene. På dette tidspunkt er det ingen som helst tvil om at de som på en eller annen måte er fremskredne i åndelig bevissthet, får deres oppvåknings/utviklingsprosess fremskyndet som aldri før i verdenshistorien, slik at de kan fungere som overførere og fortolkere av Universell Lov og Kosmisk Sannhet. 
Dere, aspirantene på Veien, er i ferd med å bli dyktige til å bygge og bruke mangfoldige Pyramider av Lys / Kraft i den femte dimensjon, mens dere sakte, men sikkert tilpasser dere et lavere femtedimensjonalt miljø. Dere har åpnet veien til Lysbyene slik at dere gradvis kan innlemme høyere og mer foredlede frekvenser av Lys. Dere forbereder dere også på å samhandle på en regelmessig basis med de mange fasettene av deres Høyere Selv og de mektige Lysvesenene.
Kallet om gjenforening begynner for mange av dere, hvorved din Sjelesang av en høyere frekvens når forskjellige medlemmer av ditt Gude-Selv. Når du foredler dine vibrasjonsmønstre og din Energisignatur når et visst nivå av harmoni, vil din Sjelesang begynne å gjenlyde ut i og gjennom den fjerde, inn i den femte og for noen av dere, muligens til og med inn i den sjette dimensjonen, og svært gradvis inn i aurafeltet til noen av Sjelefragmentene til ditt Høyere Selv. Langsomt, etter hvert som disse velsignede fasettene til ditt Selv blir oppmerksomme på deg, vil de begynne prosessen med å bevege seg inn mot deg og stille seg på linje med deg. De hvis resonans er lavere enn din vil innta sin plass under deg, og de som er på Veien foran deg, vil langsomt bevege seg inn i Lyssøylen over deg. Du vil også bevege deg sidelengs, så vel som høyere, inn i de foredlede rikene etter hvert som alle fragmentene til ditt JEG ER Nærvær gradvis begynner prosessen med å bevege seg nærmere og nærmere din sentrale søyle av Guddommelig Lys. 
For noen av dere vil denne informasjonen være forvirrende; mange av dere opplever imidlertid denne prosessen i varierende grad under deres nattlige opphold eller i meditasjon. Derfor ønsker vi å gi dere en grunnleggende forståelse av hva som skjer på de ulike nivåene i oppstigningsprosessen. 
Etter hvert som du studerer og fordyper deg i den Kosmiske Sannhetens mysterier, vil du bygge opp et reservoar av kunnskap som du kan trekke på når du trenger det. Likeså, etter hvert som du får tilgang til ditt Hellige Sinn, vil det synes som om du har koblet deg til en Kosmisk kilde av informasjon; i begynnelsen vil det imidlertid være din egen eldgamle, omfattende fortid som er blitt gjort tilgjengelig for deg. Du vil i tiltagende grad bli mottakelig for ideer, konsepter og kompleks informasjon, og du vil få evnen til å kople deg på dette rike skattkammeret av informasjon etter eget ønske og forgodtbefinnende. 
Vi oppmuntrer deg til å studere hvert enkelt av de viktige punktene nedenfor, inntil du har en omfattende og helhetlig forståelse av deres betydning, slik at du kan avgjøre om konseptet er gyldig for deg. Du kan deretter ta en intelligent avgjørelse med hensyn til om du ønsker å integrere kunnskapen eller ikke, og deretter holde fast ved den som en del av din kjernesannhet. Dømmekraft er i høy grad viktig ettersom du erstatter dine gamle utdaterte, innskrenkende overbevisninger med ny, høyere frekvens, og utvidet bevisst oppmerksomhet. Det er veien til en  Egenmester. 
• Menneskehetens fokuserte blikk blir løftet ut av den trykkende og kvelende hengemyren av jordisk eksistens og over til fremtidens horisont langt i det fjerne. Ønsket om materielle rikdommer blir erstattet av en lengsel etter Sjelebevissthet.
• Fokusert intelligens er nødvendig for med et godt resultat å kunne gå inn i de mange underplanene i den femte dimensjon, slik at du kan koble deg på det umåtelige skattkammeret av visdom og høyere evner som er tilgjengelig deri. 
• Verdenstjenere vil holdes sammen av en sterk Sjeleforbindelse – et minne om en høytidelig ed med hensyn til å tjene menneskeheten, med et felles mål om å oppstige i bevissthet. 
• Inderlige og dyptfølte bønner av takknemlighet, og bønner om det største gode for alle, sammen med Sjelefokusert meditasjon, må bli den aksepterte formen for å føre en fortrolig samtale med vår Fader/Moder Gud og de mektige Lysvesenene.
• Enorme mengder med Sjeler, som fremdeles fungerer innenfor illusjonen i det tredje- / fjerdedimensjonale miljøet, våkner gradvis opp til tilskyndingene fra deres Sjeleselv etter hvert som de beveger seg bort ifra innflytelsen til massebevissthetens overbevisningsstruktur. 
• Det er i høy grad viktig at du får kontroll over ego-personligheten og det underbevisste sinnet, slik at Over—Sjelen kan begynne å utstråle sin visdom til ditt Sjeleselv.  
• Det ble forutbestemt at fasetter/Gnister av Engleriket og andre mektige Lysvesener ville inkarnere på Jorden, og følge menneskenes vei. 
• Innvielsesportaler ble åpnet og har forblitt åpne gjennom Tidsaldrene. I fortiden var det imidlertid kun noen få tapre Sjeler som klarte å komme seg gjennom den Åpne Døren og oppnådde Selvbeherskelse. 
Etter hvert som du utvikler deg og blir dyktig til å dele din visdom med andre, vil du bli stadig mer mottakelig for og følsom overfor de subtile budskapene, konseptene og ideene fra dine Guider, lærere, Englehjelpere, og de Opplyste Mestrene fra de høyere riker. Når du har vendt informasjonen du har samlet inn om til visdom, og er blitt et levende eksempel på hvert nytt, høyere bevissthetsnivå, så vil du være kvalifisert til å lære bort begrepene til andre. Du må oppleve og erfare det som du lærer bort og bli et lysende eksempel, noe som er den mest effektive måten for å få andres oppmerksomhet på.
Husk, mine tapre venner, at i alle tidsaldre og store sykluser, blir Kosmisk Visdom og Guddommelig Sannhet gjort tilgjengelig for de som har åpne sinn og kjærlige Hjerter. Lydighet overfor vår Fader/Moder Guds vilje, betyr troskap mot de Universelle Lovene slik de åpenbares for deg. En Egenmester strever alltid etter å ta de høyeste valgene, har et brennende ønske om å tjene andre, og er alltid ansvarlig for deres egne handlinger. Påkall oss og tillat oss å Lyse opp veien etter hvert som du reiser videre inn i fremtiden. Du er høyt elsket.  

JEG ER ERKENGEL MICHAEL 

Overført gjennom Ronna Herman http://www.ronnastar.com * Kopier fritt og del. Jeg gjør imidlertid krav på den universelle opphavsretten for denne artikkelen i Erkeengel Michaels navn. VI TILBYR ERKEENGEL MICHAEL’S BUDSKAPER PÅ VÅRE NETTSIDER SOM EN GAVE; MEN VI SETTER IMIDLERTID PRIS PÅ DERES DONASJONER SOM EN HJELP TIL Å BESTRIDE DRIFTSKOSTNADER OG PORTOUTGIFTER TIL DE GRATIS KJÆRLIGHETSPAKKENE VI SENDER UT RUNDT OMKRING I VERDEN.

Kjæreste venner og Sjelefamilie: Den endelige skilsmissedommen ble gyldig den 2. juni, 2014. Jeg er så takknemlig og lettet over at denne smertefulle og besværlige sagaen endelig er over. Jeg gjenvinner gradvis min glede og følelse av “velvære”, idet jeg velsigner og frigir alt dramaet fra fortiden, og jeg vet uten skygge av tvil at det som har hendt har vært til det “beste for alle som er involvert”. Mange av oss opplever utfordringer og prøvelser som er hinsides vår villeste fantasi, og de er vanskelige å forstå når vi står midt oppe i prosessen. Når vi imidlertid kan se tilbake i ettertid, og se rettferdigheten i leksen, vet vi at vi har høstet visdommen fra hendelsen, og da er vi klare til å gå videre inn i det neste, høyere bevissthetsnivået. Det er det oppstigning handler om — å gradvis integrere høyere og høyere frekvenser av Lys, som oppløser og utfordrer våre overbevisninger og atferd inntil vi er innstilt på å integrere og utstråle det mer foredlede nivået av Skaperlys. Det er en endeløs prosess med å “frigi det gamle, integrere det nye, og foredle våre mentale, emosjonelle og fysiske beholdere, slik at vi kan bli Lysbærerne eller Guds SOLER som utstråler Kjærligheten/Lyset ut i verden av form”.

Som jeg er sikker på at de fleste av dere er klar over, har Erkeengel Michael i løpet av det siste året gått gjennom mange av fortidens viktige leksjoner i hans månedlige budskap. Han har fortalt oss at han har gitt oss alle de viktigste leksjonene og informasjonen for denne fasen av oppstigningsprosessen. Likeså, fordi dette siste året har vært så stressende for meg, og fordi det var alt jeg kunne gjøre for å holde meg sentrert og forbli positiv mens jeg opplevde all den negative energien som ble skapt under denne “Overgangsriten”, har den høyt elskede Michael hjulpet meg med å forberede de månedlige budskapene på en måte som ikke krevde så mye tid og fokusert energi for min del. Han forteller meg at jeg nå skal fortsette å være “i min helligdom” (eller i noen grad tilbaketrukket fra enhver stor, ytre åndelig aktivitet), for å kunne tillate meg gradvis å integrere de nye frekvensene av Lys som nå er tilgjengelige for meg. Jeg nyter i stor grad freden, roen og stillheten i mitt hjem, og jeg tilbringer mye tid i kontemplasjon og meditasjon. Letitia, hennes ektemann Dan, og min sønn Rick, forbereder seg på en reise til Elko for vår årlige Vezane familiegjenforening (slektsstevne). Jeg tilbrakte nettopp tre vidunderlige dager sammen med min kjære venn Mokshapriya, som oppretter Lysby Helligdommen (the City of Light Sanctuary) i den nordlige delen av staten New York. Likeså planlegger vår fantastiske Quest for Mastery lærer Fabienne, fra Nederland, et kort besøk hos Letitia og meg etter pengeinnsamling begivenheten i juli, for Lysbyens byggefond. Randy og jeg planlegger et gratis Spør Erkeengel Michael webseminar i august, og vi vil ha en annen serie med webseminarer som begynner i oktober. Vi vil gå gjennom Erkeengel Michael’s tredje bok med budskaper: YOUR SACRED QUEST.

Vi er blitt fortalt at den gamle Guddommelige Blåkopien for Jorden nå er blitt trukket tilbake, og at den høyere Guddommelige Planen for Vannmannens Tidsalder nå strømmer ut, gjennom de kraftfulle, nye Stråleenergiene fra vår Moder/Fader Gud, via de mektige Erkeenglene. Tiden med uro og usikkerhet som vi har opplevd i de siste årene var nødvendig for å kunne forberede oss på denne fantastiske, nye innstrømmingen av Skaperlys. Erkeengel Michael forteller meg at vi denne høsten vil begynne å se noen av resultatene av disse mektige, forvandlende vibrasjonsfrekvensene. Hver av oss vil magnetisere til oss det passende nivået av høyere frekvens Lys som vi er i stand til å integrere, slik at vi da kan aktivere og utstråle det ut i verden av form. Kjære venner, dette er det vi har forberedt oss på gjennom disse mange tidligere årene. Så jeg ber deg om å fokusere på det som er riktig i din verden, og om å uttrykke takknemlighet for dine velsignelser, etter hvert som du går gjennom din personlige “Overgangsrite”, og rydde veien for den lyse fremtiden som er like over horisonten. Som Erkeengel Michael forteller oss, “Hold ut, mine høyt elskede. Det beste er enda ikke kommet (The best is yet to come: betyr at gode ting er skjedd, men at enda bedre ting vil inntreffe i fremtiden)”. Evig Kjærlighet og Englevelsignelser, Ronna 

Ingen kommentarer: