tirsdag 24. juni 2014

Fra Nettmøtet med Bruno Gröning - torsdag 19 juni 2014

Finn roen, ta kontakt til Bruno Gröning. Det er det som er det essensielle når vi sitter her sammen, å ta opp i oss den helbredende kraft. Det som blir sagt er underordnet, men det kan hende at det er noe du trenger å høre. Anstreng deg ikke, slapp av, og ha tro og tillit.

Alt du retter oppmerksomheten mot, det gir du næring.  Be Bruno Gröning  hjelpe deg med å ha et lyst sinn. Negative tanker er ikke dine egne tanker, de presenteres  for deg og forsøker å  trykke deg ned, for du er farlig for de negative kreftene, de må for enhver pris holde frykten i deg, mate deg med frykt om f.eks. økonomisk ruin, sykdommer og ødeleggelser. Alle mennesker som arbeider med å finne tilbake til sjelen sin og til Gud i seg, er en potensiell fare  for mørke makter.  Derfor holder disse makter oss nede ved å inngi frykt, og vi klarer ikke verge oss mot det, vi fortsetter som vi har gjort i så mange generasjoner. Det tjener jo ingen hensikt, det vet vi, og samtidig fortsetter vi å bekymre oss, eller hva?
Be om hjelpen, rett oppmerksomheten din mot det faktum at hjelpen er der, representert ved Bruno Gröning, du må bare bare huske det, og  bruke den gode muligheten som han gir alle som ber om det! 
Det er bevist at når vi ber, så slettes negative markeringer i hjernen. Be om hjelp, og gi slipp på bekymringer og på angst for fremtiden. Det vi retter oppmerksomheten mot det styrker vi, derfor er det så ødeleggende for det gode i verden at vi mennesker fortsetter å ha fokus på alt som vi er redde for. Vi bruker verdifull tid på å gi næring til det mørke ved å bekymre oss, og den eneste måten å bekjempe mørket på, er ved å ha oppmerksomhet på lyset, å være lys.
Vi må la være å ta igjen hvis vi føler at en annen sier eller gjør noe som er usant og setter oss i et dårlig lys. Hvis vi ‘biter på’ den kroken, så er vi med på å opprettholde de mørke kreftene. 
Hvorfor skal nå vi klare å endre på noe som er blitt programmert  inn i oss i så mange  generasjoner? Vi kan det, fordi hele verden, jorda og menneskene er inne i et skifte, og fordi vi har hjelpere!
Vi har så mange og store muligheter inne i oss, noe annet er i ferd med å våkne i oss, det må vi ønske velkommen, det må vi styrke og  glede oss over. 
Det er ikke uansvarlig ikke å bekymre seg. Den egenskapen som er vår styrke! Bare med kjærlighet, tro på Gud og på seg selv, og med fravær av angst og bekymringer, kan vi bidra til et godt liv for oss alle. Det onde sniker seg inn overalt i samfunnet; angstmeldinger i radio/tv om økonomisk ruin i verden, om sykdommer, ‘livsnødvendige’ vaksiner – nei, nei! 
Ikke hør på alt det der. Ha kontakt med ditt indre, ta deg av de nære ting i kjærlighet. Ha tro på immunforsvaret ditt. Styrk kontakten mellom ånden i deg selv og den store ånd – dere hører sammen! La være å se på deg selv med verdens øyne. La deg ikke påvirke av andres meninger og kritikk.
Husk fortellingen om mannen som var på vei til Bagdad, da han traff Døden. Mannen spurte Døden om hans æred. «Jeg skal til Bagdad og drepe 2000» sa Døden. Etpar uker senere traff mannen igjen Døden; og anklaget ham: «du sa at du skulle drepe 2000, men du drepte 4000». Døden svarte;» nei, jeg drepte 2000 som jeg lovte, de andre 2000 ble drept av angsten». (fritt gjengitt)   Menneskemengder kontrolleres av angst.
Døden er jo vår venn og forløser,  den skal ikke provoseres på oss som en farlig fiende – og den skal komme når timen er der. Vi skal ikke gå rundt og frykte at vi kan dø. Vi skal være overbeviste om at vi forlater kroppen når vi skal, ikke før, ikke senere. Så må vi istedenfor å lytte (og handle) utover til alle angstmeldingene, lytte innover, der er roen og freden og tilknytningen til sjelen og videre til den store skapende kraft, Gud. Den alliansen må styrkes.  

Det er klart, det er ikke sikkert at du kan merke det guddommelige, roen, tilhørigheten med en gang, fordi du trenger kanskje å rydde ut alt det negative. Som en vegg som er blitt tapetsert mange ganger, og lagene ligger som sement –  se for deg at du hakker den løs og kaster den ut, og så kan du innrede et vakkert fredelig rom derinne, hvor du kan være alene  med Gud, og styrke kontakten mellom din egen ånd og Guds store ånd, som kan alt, og som er  så sterk at den kan vinne over alle vansker og få alt til å skje. For når vi gjør det  får vi kontakt til instinktene og til intuisjonen.
Hvis vi kunne se oss selv  og våre liv utenfra – slik Gud kan – ville vi nok bli ganske oppgitte over å se et vesen som har alt i seg til å være Gud, som kunne kommunisere ved egen kraft og intuisjon, som kunne skape et paradis på jorden – hvordan dette vesen tar til seg angst og dermed  sier nei takk til alt det gode, og lar mørket fortsette å råde! Og når vi en gang forlater kroppen og seiler videre, vil vi kanskje oppleve det samme – og være ganske oppgitte over at vi heller ikke i dette livet klarte å oppfylle det vi kom hit for.
Når du ber Bruno om å hjelpe deg med noe, la vær å bry deg om enkelthetene. Ha tro og tillit til at det beste resultatet kommer hvis du nettopp ikke bryr deg om hvordan og hvorledes. Han virker i tidløsheten. Derfor kan ting skje som vi ikke kan begripe, og som vi derfor kaller mirakler. 
Du er hjertelig velkommen til våre nettmøter! 
Åse Slettvik

Ingen kommentarer: