fredag 13. juni 2014

Lydfil fra Kryon - Vi bryter ut av 3D-bobla rundt oss!

Menneskene tror det vil bli bedre innenfor det paradigmet de eksisterer nå, med de regler som eksisterer nå, innen de fysiske regler som eksisterer nå, - men det går ikke. Dette er så langt dere greier å gå. Og nå vil dere bryte ut (av 3D bobla). Dere bryter ikke ut av én dimensjon og går inn i en annen, det er et falsum vi har snakket om før. Dere går ikke inn i 5D bare fordi dere befinner dere i 4D. "The break out "er fra 4D til ALLE (de andre dimensjonene.) Det er derfor sammenbruddet av å bryte ut av 3D er så storslagent. For dere er på vei til å bli multidimensjonale. Og når dette skjer, begynner det å skyve unna boblen dere har og det kan bli ubehagelig. For nå vil vi be dere om å tenke beyon (utenfor/over) begrensningene dere tror dere er innenfor. Nå skal jeg fortelle om hvorfor det vil bli ubehagelig. Gamle sjeler vil begynne å forandre parametrene, egenskapene i 3D bobla. Nå, dette vil ikke høres fornuftig ut fordi vi snakker i metaforer, det er kun det vi har, dere vil ikke greie å forstå fysikken og metafysikken bak dette.

Se for dere at dere alle er omgitt av en slags boble. Det er deres dimensjonalitet. Og nå er dere på vei til å bryte ut av den, ekspandere og inkludere til en viss grad, multidimensjonalt. En av to ting vil komme til å skje med dere; enten vil dere greie det, eller ikke. Jeg vil at dere tenker over det. Det vil ikke forbli slik fordi all energien som dere er omgitt av, gittersystemet, vil begynne å skifte og tilate en annen bevissthets fysikk.

Og hva dette gjør med 3D bobla, er ett av to; 3Dbobla vil enten bli semipermeabel (gjennomtrengelig), noe dere vil se som huller i bobla som tillater multidimensjonale tanker å gå i begge retninger, eller dere velger å lukke bevisstheten som er en livskraft, og det vil gjøre bobla om til et speil. Om dere velger det siste så vil det bli ubehagelig, fordi det vil speile tilbake til dere alt det dere sender ut: tvil, frykt, 'jeg kan ikke' (utilstrekkelighet), offerfølelse og alt det dere har slåss mot. Om du ikke bryter ut av dette og om du ikke gjør det i løpet av de førstkommende åra, vil bobla sementere seg selv som et speil. Dette er ikke en straff, men dette er det vi snakket om - energiene rundt dere forandrer seg - dere vil enten forandre dere med dem, eller ikke. Om dere ikke forandrer dere med energien, vil det bli verre. Det er deres valg. Dette skjer ikke bare med dere, men det skjer med hele Menneskeheten, og det vil bli veldig åpenbart hvem som er fanget i bobla.  Alt det dere sender ut vil komme tilbake, noe som vil gjøre deres situasjon verre. Dette er første gangen vi formidler denne informasjonen, fordi vi ville fortelle det til familien først. "Does this make any sense to you?"

Det som er rundt deg/dere må skifte først - det er derfor gitteret måtte skifte.  Det måtte. Den aktuelle magnetismen for denne planeten bevegde seg så fantastisk og skapte denne endringen. Det er en fysikkendring. 

Det er noe annet som kommer i tillegg til dette, for akkurat nå vil solsystemet som sirkulerer rundt galaksen passere et nytt (for dere) 'area of space'. Det er ingen tid som år og måneder fordi alle solsystemer har sitt eget system av tid, basert på hvordan det beveger seg. Det er kun én konstant i galaksen: Hvor lang tid tar det å passere rundt da alle forflytter seg med samme hastighet.

Dere har vært i dette "area of space" tidligere, men ikke mens det har vært mennesker på planeten. Dere vil komme inn i dette 'area of space' som gir en spesiell form for stråling. 

Det er en stråling som vitenskapen vil oppdage i utkanten av solsystemet og som beveger seg i deres retning. Dette vil skape frykt. Dere har ikke sett det før og det er derfor ukjent.  Når det kommer i skjæringspunktet med magnetfeltet hos planeten Jorda og treffer heliosfæren til deres sol, vil det endre parametrene for hele eteren rundt dere - samt også til bobla rundt hver enkelt. 

NB!    Virkeligheten endres

Det er et realitetsskifte og nå er det den perfekte timingen for dette. Deres kontrakt holdt ikke på å bli ødelagt av en atomkatastrofe på 80-tallet, men dere forbedres.  Det er deres kontrakt. Om dere ikke tror meg vil jeg be dere se dere rundt, samt spørre vitenskapen: er det noe som kommer?  Og dere vil se merkelig stråling i deres solsystem som dere ikke har sett før. Dere vil spørre: Hva er det som foregår, og vitenskapen vil gi dere fysikken for dette, men vil ikke vite hva det er.

Jeg skal fortelle dere hva det er: Det er en gave.  En kjærlighetsgave som vil forandre denne planeten.  Og de som vil plukke opp dette først er gamle sjeler.   Jeg vil oppmuntre dere til å bryte ut av den bobla dere er i.  Hva er dere redde for?   Hva tviler dere på?  Kan dere bryte ut av paradigmet av frykt, tvil og liten egenverdi og forflytte dere inn i et område der bobla deres kan motta det som blir gitt?   Fordi fysikken av bevissthet er på vei til og bli endret. Spørsmålet blir da; når vil dette skje?  Svaret er; det skjer allerede - sakte.  Dere er helt på grensen for det (cutting edge).  Deres barn vil se det, deres barnebarn vil se det enda bedre. Det vakre i dette vil være åpenbart for dere. Barn som er født inn i de nye energiene vil akseptere dette som normalt. De vil komme inn med bobler som er annerledes enn deres, de trenger ikke å gå igjennom det dere må igjennom nå.  De nye barnas bobler vil være semipermeabel  (gjennomtrengelig).

Barna vil skjønne dette.  De vil se på dere å si: Hva er galt med dere ... og noen av dem har rett!  De kan ikke forstå de gamle paradigmene: At de kunne være så lite medfølende, så lite kjærlig og så begrensende.  Og de har rett!

Deres barn vil se på dem på samme måten, det vil skje dramatiske forandringer fra generasjon til generasjon.  Strålingene vil skape en avansert jord. Denne endringen er vakker.  Var det ikke dette dere ventet på?  Barna som blir født på denne planeten nå, har andre parametre i sin biologi.

Den Nye Tida

Se etter barn med forstørret lever.  Hvorfor vil leveren være forstørret?   Svar:  For å rense ut giftstoffer og for å være bedre forberedt for en jord full av forurensning.  Det vil også bli født barn med bedre immunsystem, som blir friske av sykdommer dere har kjempet mot hele livet.  Se etter en Menneskehet som ikke vil få kreft.  Se etter en Menneskehet som ikke vil bli syke sjøl med de genene dere har gitt videre fordi de har DNA som vil fungere bedre enn deres, og fordi absolutt alt rundt dem av fysikk etc. vil forandres.  Det er nødt til å bli sånn. Pleiaderne viste at dette ville komme. Dere har passert markøren.  Dere har tid. Den informasjonen dere har fått nå vil ta generasjoner, så slapp av.

Endret DNA!

TIL DERE SOM LYTTER PÅ OPPTAK: Normalt vil ikke kanaliseringene på seminarer bli tatt opp og videreformidlet (til andre enn de på seminaret). Denne blir videreformidlet. Fordi denne informasjonen må gis ut. Denne informasjonen går ut til alle gamle sjeler på planeten. invitasjonen til å ekspandere har blitt gitt. Tidskapslen er åpnet og den vil komme med nye oppfinnelser. Dette vil endre parameterene for virkeligheten. Det vil ta litt tid, men det vil komme fram mange nye oppfinnelser som vil påvirke helsa positivt.  Oppfinnelsene vil utvide livet for alle.  Det er de gamle sjelene som vil motta ideene først om hvordan vi kan arbeide med de problemene som har vært:  energi, populasjon, matmangel, og de svarene er nå klare for å gies til dere.  Det vil bli en del aha ... etterpå vil dere være litt smartere enn dere var før.  Gamle sjeler, jeg vil at dere skal høre dette.  Dere vil komme tilbake og dere vil være intuitive fra start.  DNA er endret!

Fritt etter Kryon v/AMA

Ingen kommentarer: