søndag 29. juni 2014

Forflytning i tid og rom

Jeg opplever spennende avstikkere fra tid til annen. Det skjer uansett hva jeg holder på med - om jeg skriver, leser eller arbeider med noe annet. Jeg har ikke tenkt så mye over dette tidligere, men det er slett ikke sikkert at alle drar på slike utflukter som det jeg skal fortelle om nå.  Jeg har ikke undersøkt hva dette kan være, eller om det er noen som vet noe med sikkerhet i det heletatt.  Om det kan kalles en 'ut av kroppen' opplevelse, eller noe annet ... ? 

Det virker som autentiske blikk inn i en annen tid i dette eller andre av mine liv.  Det kan være at jeg opplever at jeg er et barn, eller jeg opplever andre aldersgrupper på skalaen fra barn til gammel.  Alltid er situasjonene slik at jeg vet at dette er meg når jeg 'opplever' det, uten at jeg kjenner til det jeg ser eller den epoken jeg ser.  

Atter andre ganger er det interessant å se seg sjøl i en helt annen tidsperiode og aldersgruppe.  Klær og utseende varierer, arbeidsoppgaver likeså.  Dette må ikke forveksles med bilder fra forskjellige epoker, nei, det er direkte autentiske innblikk (tilstedeværelser)  og jeg kjenner følelser slik de sannsynligvis var der og da - det er det som gjør det så interessant.  Det er som en slags fysisk forflytning i tid og rom.  

Innblikkene er altså ekte der og da, det er først i ettertid jeg ser at dette har vært en forflytning i tid og rom.   Jeg har vært både barn, voksen og eldre i slike forflytninger.  Det tilhører sikkert helt ulike liv.  Hva det er, vet jeg altså ikke noe om.

Tukáte

Ingen kommentarer: