onsdag 25. juni 2014

Vladimir Putin, Ukraine. Kina og Rusland affære. Racisme, historie. Barack Obama. Strid om krigsveteranernes sundhedspleje. Pave Frans. "Begivenheden". Ordenes vibrationer. Kærlighed.

http://galacticchannelings.com/dansk/index.html
  
Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen  og Kim Dyrlund)

2. juni 2014
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Først siger vi, at alt, hvad der foregår i jeres verden, er en reaktion på de stadigt stigende vibrationer. Og sammen med tydelig fremgang, ser I resterne af, hvad der naturligt følger i kølvandet af mørkets tilbagegang. Fri af åget af negativitet, vil der ikke længere være personer, der handler under mørkets tunge indflydelse, men snarere på linje med dybt rodfæstede religiøse, politiske eller filosofiske overbevisninger - og lejlighedsvis ud fra en sindsforvirret mental funktion, der forstærkes af de fremherskende vibrationer.
Nu tager vi gladeligt fat på de vigtige spørgsmål af udtrykt interesse. Hvad varsler Vladimir Putins handlinger i Ukraine for denne region? På kort sigt, generel forvirring og i visse kredse, kampe. Putin ønsker det samme, som andre nationale ledere ønsker: en stærk økonomi, en stabil regering og en rolig befolkning. Han var ikke klar over bredden af utilfredshed blandt ukrainere, ej heller forudså han ramaskrig efter at Krim beboerne stemte for at slutte sig til Rusland, hvor flertallet af vælgerne føler sig behageligt hjemme.
Faktisk er dette en situation med gen-tilslutning. Gennem jeres historie har landegrænser svinget frem og tilbage i overensstemmelse med krigenes sejrherrer, efterfulgt af opnåelse eller tab af kontrol og behovet for naturressourcer. Aldrig har de få ved magten overvejet, hvordan dette påvirkede befolkningen, hvis lod det var at udholde resultaterne af en kultur delt i forskellige nationale tilhørsforhold eller kombinationen af forskellige kulturer under ét flag.
Dette ældgamle system har været ved at gå op i sømmene side om side med tyranniske regimer der faldt, pga. stigende højtråbende stemmer med krav om forandring. Uenighed om i præcis hvilken retning disse ændringer skulle laves, er årsagen til den dvælende dualitet hos individer i de yderste områder af spektret: progressive, futuristiske ideer i den ene ende, hensigt med at holde fast i eller vende tilbage til fortiden i den anden. Da lyset fortsat intensiveres, vil ekstremerne blegne, mens ønsket om at leve harmonisk sammen vil blive stadig stærkere.
Vil naturgas-aftalen mellem Rusland og Kina være til alvorlig skade for USA økonomisk? Vil disse lande forsøge at overhale USA militært?  "Nej" til begge spørgsmål, og vi ser denne alliancen som positiv. At opnå selvforsyning af energi via et gensidigt fordelagtigt arrangement skaber en sundere økonomi, mere stabilitet i regeringsformen og mere tilfredse borgere. Det et det de kinesiske og russiske ledere har brug for og ønsker. Fra et miljømæssigt synspunkt er udvindelsen af planetens naturgas ikke godt, men det udgør ikke samme risiko for ødelæggelse som olien har forårsaget igen og igen. Det forurener ikke jeres luft som kul gør, og det har ingen af farerne som anvendelsen af atomkraft har. Gradvist vil I afstå fra fossile brændstoffer, alt imens vedvarende energikilder udvides. Og når Jorden er indenfor energi-planer, hvor fotonerne er mere talrige end elektronerne, vil I kun bruge "fri energi".
Mange grubler også over et andet spørgsmål, som læserne har anmodet om vores kommentarer til: racisme i USA. Lad os skille fårene fra bukkene, dvs. de citerede personer fra selve sagen. Racisme begrænser sig på ingen måde kun til USA, og absolut ikke kun til de få personer der beskrives i nyhedsindslagene, men hvad som helst der er omtalt i det land bliver nyhedsværdi overalt. Dette afgørende vigtige spørgsmål viser - igen! - racismens grimhed og grusomhed, hvor den end findes, så jeres samfund vil kunne befri sig fra denne omsiggribende sygelighed. Selvom alle på Jorden har oplevet denne barske diskrimination i et eller andet liv - sikkert i mange liv - var dette aldrig intentionen for nogen af jeres racer.
Lad os et øjeblik gå tilbage til jeres planet i tidernes morgen, hvor flere civilisationer tog dertil af forskellige årsager. Formålet med en af årsagerne var at udvinde guld, og da de ikke ønskede at udføre det tunge arbejde selv, medbragte de en befolkning med lav intelligens til at gøre arbejdet. Senere avlede disse civilisationer afkom med arbejderbefolkningen og øgede derved arbejderbefolkningens intelligens-niveau og producerede forskellige hudfarver og træk. Da civilisationerne så, at de forskellige racer stærkt forbedrede hele den spirende befolkning, påførte de dem en bevidsthed om alle sjæles begyndelse. Den forskelligt forekommende befolkning fortsatte med at udvikle sig åndeligt og intellektuelt og levede fredeligt, indtil de mørke kræfter flyttede ind i solsystemet og indførte frygtens komponenter af fordom og splittelse.
De mørke kræfter forlod solsystemet for årtier siden, og den sidste rest af mørket, som havde opslugt planeten i årtusinder, forsvandt, da Jorden gik ud af tredje tæthed for 18 måneder siden. Racismen, affødt af mørket, vil også forsvinde, og det er nødvendigt at give den international opmærksomhed, så kærligheden kan erstatte den ensidige og opfattede adskilthed, grundet overfladiske forskelle. I den gribende sang "America the Beautiful" er ordene (her oversat): "med broderskab fra kyst til kyst". Broderskabet af lysende sjæle fra hav til hav befinder sig i jeres verdens horisont.
En læser stillede dette beslægtede spørgsmål: I hvilket omfang er race en faktor i den amerikanske Præsident Obamas meget lave stilling i sit lands meningsmålinger?  Vi kender ikke procentdelen, men vi ved, at race ikke er en væsentlig faktor, og sådan er det kun i hans eget land. Hans valg blev mødt med jubel og håbefulde forventninger på en global skala, som om han kunne løse alle uretfærdighederne i sit land og helbrede alle dårligdomme i verden. Disse forventninger er ikke blevet opfyldt. Kun få havde forudset den vedvarende modstand han ville støde på, og mens det hurtigt stod klart i Kongressen, er Illuminatis indflydelse inden for og bag dette organ ikke offentligt kendt. Når den sandhed kommer frem, vil alle forstå, hvilke vilkår Præsident Obama har haft i sine bestræbelser på at opløfte sit lands folk og bringe fred til jeres verden. Desuden er de mange fremskridt, han har gjort på trods af en stor opposition, ikke blevet budt velkommen selv af hans eget parti.
Vi ønsker at nævne, at mainstream medierne i mange lande offentliggør - sammen med racisme - korruption i virksomheder, banker og investerings-institutioner - seksuel forulempelse af unge udøvet af præster og andre i tillidsposter - voldtægt - massefattigdom - diskrimination, selv afstraffelse af homoseksuelle partnerskaber - mange tilfældige skyderier - fornægtelse af menneskerettigheder - forurening af miljøet - selvhævdende ledere i regeringer - spionage i privat kommunikation.
Disse eksempler på plager, der stadig dækker jeres verden, er ved at blive kastet ud i det  globale spotlight for at understøtte jeres beslutsomme bestræbelser på at afslutte dem og alle andre former for uretfærdighed.
Vi er også blevet bedt om at kommentere manglen på ordentlig sundhedspleje for krigsveteraner i USA. Selv om dette spørgsmål ligeledes er specifikt møntet på USA, gælder denne beklagelige situation for alle veteraner og kamptropper i hele verden. Jorden kan ikke længere tolerere den negativitet af krigenes fysiske, følelsesmæssige og mentale skader, som strækker sig langt ud over tropperne, deres familier og de ​​ramte civile. Folkenes kollektive bevidsthed måtte nå dette niveau af intolerance, således at den lange æra af krig i jeres verden endelig kan slutte og kun  eksistere som triste kapitler i Jordens historiebog.
Noget, der ikke får mainstream mediernes opmærksomhed, men er blevet afsløret på internettet, er den nylige tilbagetræden af en jesuit i en fremtrædende position, efter den Internationale Domstol i Haag skrev om hans deltagelse i sataniske ritualer. Fratrædelsen er virkelig bemærkelsesværdig, ja, og det samme gælder navngivningen af andre personer, herunder pave Frans. Mor, vær sød at indsætte, hvad vi tidligere har sagt om denne sjæl.
Ligesom sine kolleger i Vatikanet og nogle enkeltpersoner udenfor, kender Pave Frans situationer skjult fra offentlighedens søgelys, og han har den medfødte godhed at føle sig tvunget til at afslutte det mest ugudelige: det internationale hovedkvarter for satanisme i Vatikanets indre. Da lyset bliver ved at forstærkes, vil denne slutning finde sted, men det er stadig uvist, om paven har evnen til at trodse dem, der er totalt imod at lade verden vide, at denne djævelske situation nogensinde har eksisteret inden for Vatikanets mure. [April 11 , 2013],
Pave Frans er en anden velkendt og meget respekteret person. Den åndeligt udviklede sjæl, der inkarnerede som Jorge Bergoglio, gjorde det ved anmodning fra det højeste universelle råd, så han senere kunne udfylde den stærkt indflydelsesrige pavelige position. I overensstemmelse med sjælens accept, "banede universet vejen", så muligheden passede.  Således blev Bergoglio pave og trods stærk modstand i Vatikanet, handler han på det, han føler er hans ansvar: at rette op på den uret, denne organisation har begået fra den blev til. [21. juli 2013]
Tak. Fordi pave Johannes Paul havde samme hensigt, blev han mod sin vilje klonet før han blev forgiftet. Havde Pave Frans modsagt sig involvering, ville samme skæbne have ramt ham. For at afsløre dette onde, der i lang tid blev foreviget af Vatikanets hierarki, måtte han holde sig i live.
Nuvel, læsere, der er fortrolige med telepatisk overførte meddelelser fra en række kilder, har spurgt, hvorfor vi ikke har talt om "begivenheden", som nogle andre har. Forstå venligst, at det ikke betyder, at vi er uenige med den oplysning, vi ved blot ikke, hvad denne "begivenheden" er. Det er meget sandsynligt kun et spørgsmål om forskellige perspektiver.
Vores perspektiv er, at op gennem årene med Jordens opstigning er myriader af begivenheder sket i hvert øjeblik. Den mest dybtgående skete for lidt over syv årtier siden: den øjeblikkelige infusion af lys fra meget fjerne civilisationer, som svar på Gaias råb om hjælp. Det lys, der reddede selve jeres planets liv, gjorde det også muligt at løsrive sig fra tredje tæthed og begynde opstigningen. Alle de utallige begivenheder i Jordens rejse har været muligheder for at hendes beboere kunne mestre valgte karmiske lektioner og opnå den balance, de havde brug for til at udvikle sig til fjerde tæthed. Dette fremskridt var en begivenhed af livsændrende proportion for hver af de sjæle, der gjorde det.
Mens mange begivenheder kun er kendt i de lokalsamfund, hvor de forekommer, er de væsentlige for mennesker, der bor der. Andre begivenheder, såsom større valg, vildt vejr, naturkatastrofer, nye teknologier, udbredte økonomiske forandringer, medicinske gennembrud eller arkæologiske opdagelser har national eller international betydning.
Så, uanset om vores perspektiv om "begivenheden" kan afvige fra andres synspunkter, og uden at antage, at den henviser til andre civilisationers tilstedeværelse, skal vi tage fat på det en læser skrev, fordi vores svar vedrører tanker hos mange lysarbejdere: Kunne begivenheden, som nogle budbringere taler om, være en officiel meddelelse om udenjordiske, samtidig med at skibe lander og udenjordiske her giver sig til kende?
De kunne komme samtidigt, men vi ved ikke, om de gør det. Planerne har måttet ændres igen og igen på grund af Illuminatis beslutning om at forhindre selv bevidstheden om eksistensen af jeres universelle familie. Hvad vi ved, er, at Gud for nogen tid siden befriede flådecheferne for ansvaret til at bestemme, hvornår jeres verden er parat til fredeligt at mødes med medlemmer fra andre civilisationer. De ønsker ikke at skabe kaos, og de ​​ønsker ikke at blive dræbt. Når Gud ved, at han kan være sikker på alles sikkerhed, vil han sige "Nu" til cheferne.
Den kollektive psyke hos Jordens folk skal være klar til at acceptere, ikke blot at en stor flåde af skibe har været oppe i luften i utallige år, men at mange tusinde sjæle fra andre verdener lever i jeres midte. Nogle blev født ind i familier, andre "vandrede ind" [engelsk: ”walk-ins”] ved sjælsoverførselsaftaler. Og de, der kom direkte fra andre civilisationer, tilpassede deres kroppe til at passe ind i jeres befolkning - deres status i sjælsudvikling har denne evne. Mens nogle har indflydelsesrige positioner i områder, hvor de kan påvirke væsentlige positive ændringer, er de fleste her for at give eksempler på åndelig bevidsthed i hverdagen.
I ved det. I kender til den igangværende assistance af besætninger i skibene, og at deres avancerede teknologier følger med ved landing. I kender effekten af de fremherskende vibrationer, de fremskridt der sker udenfor offentlighedens søgelys, og at jeres verden bevæger sig nærmere den tid, hvor alle vil leve i fred og harmoni med naturen. Det er derfor, I kan føle jer trygge ved jeres verdens fremtid og er ivrige efter at byde jeres søstre og brødre velkommen. I dette vil vi glæde os med jerog for jer!
Det vi ser som jeres udfordring er at være stedse opmærksomme på at bruge den universelle lov om tiltrækning, som er i konstant drift, til gavn for jer selv og jeres verden. Hold venligst jeres tanker fokuseret på hvad I ønsker, ikke på hvad I ikke ønsker.
Vi ønsker ligeledes at minde jer om de vibrationer ord udsender, og vi citerer fra en tidligere meddelelse:
Ud over lyden af ord, har selve ordene vibrationer. Kærlige ord, udtalt af forældre til deres børn, nurser og hjælper dem med at opnå balance. Omvendt, ødelægger hårde råb til børn - til hvem som helst! - ikke kun deres balance og balancen hos dem, der råber, men når deres tanker om disse tilfælde kommer som erindringer, vender de lave vibrationer også tilbage. Skrevne ord udsender også vibrationer, dog med mindre intensitet, så vælg jeres ord med omhu til gavn for dem, I skriver til, og vælg læsestof der vil lette jeres hjerte og sind.
For flere år siden bad jeg min mor om at underskrive sin korrespondance KÆRLIGHED og FRED, fordi disse ord udsender nogle af de højeste vibrationer, der findes i det engelske sprog, ligesom de tilsvarende ord på alle andre sprog gør. Det samme gælder for ordene: lys, taknemmelighed, tilgivelse, sandhed, venlighed, medfølelse, gavmildhed, velsignelser og smil. At tale, skrive og læse disse og tilsvarende ord fyldt med lys, hæver ikke kun jeres vibrationer, men I udstråler denne lyse energi til alle i nærheden, og opløfter derved deres vibrationer. De viderefører deres højere vibrationer til alle i deres nærhed, osv osv.
Hvad med ord, der udsender lave vibrationer, såsom had, drab, grusomhed, frygt, racisme, voldtægtsudøver, fattigdom, negativitet og andre, der er almindeligt anvendt i lignende situationer? Når vi bruger ord som disse i vores budskaber, bliver de styrket med lyset fra vores kærlige hensigt, og det hæver deres vibrationer. Der sker det samme, når jeres hensigt er med et kærligt formål. KÆRLIGHED, som er den samme energi som lys, og essensen af alle sjæle, er den kraftigste energi, der findes i kosmos. KÆRLIGHEDS-LYS er nøglen til at løse alle konflikter og føle fred i sig selv!
Elskede familie, ikke siden jeres planet var Edens have, har der været så meget lys i jeres verden som i dag - lad dette være forrest i jeres tanker, mens I fortsætter jeres opstigningseventyr. Omend uset, er vi ved jeres side og omfavner jer med ubetinget kærlighed.
KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward

Ingen kommentarer: