torsdag 19. juni 2014

Mandag 16. juni 2014 - Iliuka-råd - Trolla - utenfor Trondheim!

Mandag 16. juni 2014 - Iliuka-råd hos Øystein og Gudrun - Trolla utenfor Trondheim!


Den yngste av oss to, på tur til Iliuka, kjørte bilen - den eldste var passasjer.   Vi tok inn den fine kvelden i fulle drag.  Ved framkomsten til Trollahaugen hvor Øystein og Gudrun bor, viste det seg at vi nok var de siste som ankom - om enn ikke etter det fastsatte klokkeslettet, så ihvertfall ganske presis.  Iliuka startet sin beretning så snart etternølerne var i hus og vel plassert i sirkelen rundt 'Ilden'.

Det er en nytelse som bare må oppleves, det å sitte rundt 'Ilden' - som er identisk med Iliuka, i vår tid.  Det er lett å forstå at vi ble hengende ved Iliuka alt den 'gangen' i Lemuria og Atlantis - og fortsatt henger der!  Er en først en Lemurianer, så er det helt forståelig at en glir lett og lekende inn i Iliuka-sammenhengen, og blir der!  Vi får høre våre livshistorier fra en svunnen tid - noen til gremmelse andre til nytelse.

Iliuka beretter om Lemuria og Atlantis - og hvilken epoke det uansett er spørsmål om.  Det gjør han bedre enn noen, om bare spørsmålene er slik at de fanger historien som henger rundt de gamle stedene.  Steder som vi knapt har noe forhold til før vi starter vår innhenting gjennom 'reisene' med Iliuka som guide.  Det er ikke noe som er for lite, og slett ikke noe som er for stort for Iliuka - å utrede for oss!

Alle har vi noe å spørre Iliuka om, og alle vil fra tid til annen helst hviske spørsmålene fram.  Hvorfor ? - kan en uinnvidd spørre.  Jo, det har sine grunner - ikke alt er like lett å utbasunere for verden.  Men Iliuka er også den skarpeste av de skarpe, og han har det helt klart hva de stakkars menneskebarna plages med.  Noe han fra tid til annen kan gjøre litt morsomheter av og forklarer ;  " Vi taler GØY ".

Iliuka er en kjernekar, noe annet kan ikke sies, og sies da heller ikke av noen !   Det kjennes på energien i rommet når Iliuka kommer, og er der, og ikke mindre kjennes det når han drar !    Det er så merkbart, så merkbart - en kulde brer seg i et ellers varmt rom.   Jeg har lurt på, både titt og ofte, hvor tar han tekstene til alle sine sluttord fra.  Det må være fra et ualminnelig oppkomme av ord - med sterke meninger.

Sluttord  16. 06. 2014

Alt hva den ser i en større storhet for Intergalaktiske opplevelser av Menneskeheten, vil der være naturligt at se der er utviklinger der var gjennom langtimer.  Dog like fullt skal den óg se, langtimer tilbake, titusener og atter titusener år, så var Menneskeheten i en alt større storhet-opplevelse av sitt selv.  Der var Intergalaktiske kommunikasjoner under tider der var, langtimer tilbake.

Dog Menneskeheten har forlatt den Intergalaktiske prinsipp, og har søkt innom sitt eget selv på sin Jord at forvalte sin Jords kraft.  Likefullt er der nu lik bevisstheten óg vil skape alt større tilknyttelser for den multiuniverselle kommunikasjon. Hvorledes den så vil se, der avkledes engler med vinger.  Der er gestalter der skaper, vi ser vibrasjoner der påvirker den spirituelle forbindelse for menneskebarnet.   

Like fullt vil den óg se alt flere Intergalaktiske extraterrestrials visitasjoner, lik der all tid har vært.   Så vil den óg se tilsynekomster av nye dokumenter.  Dokumenter der er av eldet natur, dog der beskrives lik der så er av gjentagelser og gjentagelser.  Èn måned vil der være 76 000 år.  Gjennom så vil den se alt større tanker om Universums begynnelse og forvandling.  Ei er der nogen ende, ei er der nogen begynnelse, alt er der omfavnet av nuets helige punkt.  

For Nuet, lik den bemestrer, skaper der opplevelsen av Evigheten.  Intet skal der nu mere tilsløres.  Alt skal der så avkledes, for så vil den se kjernen av naturens betingelser for liv.  Det levende livs kraft.  Dopaminer er godt for legemet.  Således skal den óg søke i bevisstheter for at skape en høyere gledens opplevelser av at være intergalaktisk i tid og i rum.  Vi takker for ildens lys og alt hva der opplysedes. 

Heliget være dette kammer.  Heliget være froskens punkter.  Heliget være alt i menneskebarnets natur.  Våge nyfikenheten at blomme.  Våge stillheten at være tilstede i.  Våge óg at søke gjennom erfarenheter at skape alt større dimensjoner for eget liv.  Leve ei efter begrensningens energier.  Våge alt mere.  Det levende livs kraft.  Og bære fred.  Vi takker for menneskebarnets undringer.  Konu Ekatah.

Tukáte

Ingen kommentarer: