fredag 25. januar 2013

Verdener som venter på å bli født


DNA har sitt eget språk. I dette året, 2013, kan vi gløtte inn i det som skal komme - og mulighetene som ligger der.  En tanke er ikke bare en tanke - den har sin egen bevissthet. Den sanne rene essensen av ønsker og begjær er like kraftig som når en stjerne blir født.  Les og bli vis ...

Les hva Gillian MacBeth-Louthan sier om alt dette;  Current Quantum Awakening Newsletter 

Ingen kommentarer: