onsdag 16. januar 2013

Det unike Mennesket

Mennesket er unikt på en evolusjonær måte, sier Kryon.  La oss slå det fast helt klart, for det har med kromosomer å gjøre. Mennesket har 23 kromosomer og de er av Kosmos (pattedyr har 24 kromosomer.)

For over 200 000 år siden kom pleiadianerne til Jorda.  Da var menneskeheten ei gruppe, lik alle andre utviklinger på planeten.  Pattedyret, mennesket, hadde mange former (26 i alt) - de ble redusert til 17 før pleiadianerne kom.   Gruppa som ble valgt ut til menneskemal, måtte gjennomgå endringer.  DNA måtte endres - DNA skulle være av Kosmos for Mennesket.  Menneskeheten er omtrent 100 000 år gammel.

Ingen kommentarer: