søndag 6. januar 2013

SaLuSa 4. januar 2013

SaLuSa 4. januar 2013
Gjennom deres mange liv i dualitetens syklus har dere stått overfor enorme utfordringer og resultatet er at deres åndelige nivå har vokst desto mer. Dualiteten, slik dere er vant til å oppleve den, er i ferd med å miste sin kraft til å påvirke dere og svinner hen i bakgrunnen. Og likevel, nå mens dere kjemper mot dens påvirkning på dere og fjerner deres egne tilknytninger til de lavere energiene, står dere overfor nok en utfordring. Vi vet at det er krevende å kaste av seg holdninger, idéer og det man har trodd på, som er basert på det dere har blitt oppdratt til å tro. Imidlertid har dere all kunnskap inni dere og det er der dere må lete etter sannheten. Og det er ingen grunn til å nøle med å skifte standpunkt om dere føler noen tvil. I fortiden var det lett å være dømmende, fordi det var slik folk flest var, men nå vil dere ønske å bevege dere til et nytt ståsted hvor dere ser alle sjeler som en del av den Ene.

Splitt og hersk var det spillet de mørke Sjelene spilte for å skape konflikt mellom dere og få dere til å fly i strupen på hverandre. Men nå kan dere nekte å være med på denne løgnen at dere alle er forskjellige. Glem fysiske forskjeller, skikker og religiøs tro, for bakom alt dette er skjønne sjeler av Lys, nøyaktig som deg selv. Ved å anerkjenne En-heten i alt tar du plass ved siden av dem som er rede til å fortsette videre langs Oppstigningens vei. Dere vet at deres søken etter det perfekte aldri vil ende før dere til slutt vender tilbake til Kilden Til Alt Som Er. Og likevel har dere lykkes, hver på sitt vis, å overvinne alle forsøkene på å skjule sannheten for dere. Dere har innsett at dere alltid vil være en del av den Ene Sannhet og at i den er ditt bidrag like viktig som enhver annens, for uten deg ville den være ufullstendig.

Det kan hende at dere etterlater dere noen uavklarte konflikter, men det spiller ikke lenger noen rolle ettersom dere i 2012 bevitnet slutten på dualiteten. Karmisk sett vil dere allerede ha ordnet opp i deres viktige saker, og siden Nådens Lov gjelder i tider som denne, blir alle, som dere ville si, ”tilgitt”. Dere har lært det dere skulle og således løftet dere selv opp. Dermed er det ikke nødvendig med ytterligere erfaringer i dualiteten. Året 2013 står derfor i fullendelsens tegn, hvor dere vil etablere en ny og mer meningsfylt kontakt med deres Høyere Selv. Dette innebærer at dere, i motsetning til tidligere, kan øse av den uendelige kilde av kunnskap som deres Høyere Selv råder over og da vil dere ikke lenger være avhengig av andre for kunnskap eller forståelse. 
Har vi ikke fortalt dere at all kunnskap ligger inni dere? Ha tillit til deres egen indre veildning, så vil dere intuitivt vite om de beslutningene dere gjør er riktige. Dette året vil være et år av overdådige ”gevinster” for dere etter hvert som dere tar imot den evige strøm av høyere energier som fortsetter å nå Jorden. Alt fortsetter å akselerere og tiden vil gradvis miste den relevans den tidligere har hatt. Neste etappe på reisen i deres Oppstigning er sammen med Moder Jord, og med hjelp fra oss vil dere skape en Ny Jord som passer for sjeler som vokser eksponentielt og utvikler seg til fullt bevisste Vesener. Når den tid kommer vil dere med rette kunne kalle dere ”Galaktiske Vesener” og dørene vil åpne seg for dere til nye muligheter, enda mere storslagne enn dere noen gang har opplevd. Hvor fort dere vil utvikle dere er helt og holdent opp til dere selv og så snart dere har tatt deres beslutning, vil dere få masse hjelp fra oss.

Den viktigste personen på Jorden er du, ettersom det er du som bestemmer hvor din reise skal føre deg. Du velger blant alle de ulike mulighetene som ligger foran deg og det er grunnen til at det legges stor vekt på at du skal få vite om dem alle sammen. Det at du tar vare på deg selv og dine egne behov betyr ikke at du ikke bryr deg om andre, for en del av Lysarbeiderens virke er også å være med å sørge for at alle andre også får sine behov dekket. Hver sjel er nå ansvarlig for å forberede seg på å ta i mot stadig større Lys-mengder, slik at deres bevissthet fortsetter å ekspandere. Dette vil holde dere trygt på veien mot større innsikt og forståelse og hjelpe dere å bevege dere stadig høyere i dimensjonene. Veien ligger der foran dere og dere går frem med akkurat den fart som passer dere. Som vi tidligere har sagt, dere er udødelige og har hele evigheten på dere til å utvikle dere. Det legges overhodet ikke noe press på dere på deres vei videre i utviklingen, annet at det skal være med et tempo dere er komfortable med.
Dere har gjennomført det krevende arbeidet med å kaste av dere det meste av de negative energiene som bandt dere til dualiteten. Nå kan dere bli mer ambisiøse og sette målene høyere enn dere før har gjort. Den innsatsen dere har lagt ned siden årtusenskiftet, og spesielt i de siste få årene, har gitt stor suksess. Det er ingen grunn til å føle at dere har mislykkes simpelthen fordi Oppstigningen ikke svarte til deres forventninger. Det er faktisk stikk motsatt, for dere hadde løftet vibrasjonene slik at de innkommende energiene kunde bli jordet gjennom dere. Det gjorde det mulig for det nye nettverket av energilinjer å komme på plass, som nå kan løfte dere enda høyere, samtidig som ”Kjærligheten” overtar, hvilket er deres garanti for at dere vil utvikle dere raskere nå og ta i mot alle Den Nye Tidsalderens fordeler. De mange forsinkelsene og de mange hindringene som de mørke brukte for å forhindre fremskrittet, kan ikke lenger fortsette. De har ikke hverken makt eller en organisasjon til å gjøre det og deres aktiviteter blir nå gjennomskuet for hva de i realiteten er.

Vi ber dere om å fortsette å leve med det samme fokus som tidligere, og tenke positivt, ettersom alt eksisterer i ”Nået” og venter på dere for å manifestere akkurat når dere ønsker det. På ulike tidspunkter har dere fått tilstrekkelig informasjon til å vite hva dere kan forvente og etter hvert som det nye paradigmet faller på plass skal dere få enhver mulighet til å høste godene av å gå inn i den Nye Tidsalder. Den perioden vi nå er inne i, som er preget av usikkerhet, vil bli kortlivet og snart vil dere både legge merke til og føle de forandringene som skjer. Det dere vil se er resultatene av den generelle heving av bevissthetsnivået, fordi det vil føre med seg en ny holdning og villighet til å bevege deres sivilisasjon inn i den Nye Tidsalder så fort som mulig. 

Godta at noe ubehag og ubekvemmelighet er uunngåelig ettersom størrelsesordenen på forandringene vil være enormt omfattende. Vi i den Galaktiske Føderasjon er imidlertid klare, som alltid, og justerer hele tiden planene for å møte deres behov. Når vi først setter i gang, vil det bli gjort raske fremskritt, uendelig mye mer enn det dere selv kunne greie å gjøre på det nåværende tidspunkt. Jeg er SaLuSa fra Sirius og er fornøyd med at den generelle reaksjonen på Oppstigningen har vært forståelse og aksept, og at dere forstår at dere ikke har falt av lasset i Oppstignings-prosessen. Alt skrider frem som det ble bebudet og deres vidunderlige fremtid er sikret, hvilket dere vil erfare etterhvert. Vår kjærlighet går ut til dere alle, uansett hvor dere er, og slik vil det alltid være.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light  -   NORWEGIAN - Wanderer of the Skies
Oversetter:  Leif

Ingen kommentarer: