mandag 7. januar 2013

Opplysning er Kjærlighet og hva så ...


"Der er kjærligheten der binder alle kloder og alle celler og molekyler tilsammen, - den Guddommelige kraft av Kjærlighet, - den der ei fordømmer, - den der ei forakter, - den der ei måler og veier."  Dette sier Iliuka, men er det lett å forstå hva kjærlighet er ut fra dette?

Men nå handler imidlertid alt om kjærlighet.  Opplysning er kjærlighet, det kan vi lese hver dag.  Men hva mener vi generelt at Kjærlighet er.  Noe vi gir eller noe vi får, eller er det noe som er.

Det er ikke vanskelig å vite hva kjærlighet er, mener de fleste.  Men, er det så lett. Har du tenkt dette grundig igjennom. Jeg er usikker nå, men trodde jeg visste.

Så hva er kjærlighet.

Vi har lært at ekte kjærlighet er ubetinget. Og det vil si.  Det vil si - uten betingelser. Og det betyr.  Det betyr uten betingelser - uten heftelser - helt fri og utvungen.  

Er det slik mennesker utøver kjærligheten.  Er kjærligheten en gave fra meg til deg, som du fritt kan forvalte. Punktum.  

Eller hadde vi noen heftelser likevel, spesielt i 3d.

Det er her jeg har fått mine tvil.  Er tvilen begrunnet - det er spørsmålet.  La oss snu og vende litt på ordet og innholdet i forelskelse.  Hva er forelskelse.

Er det en sprudlende, overstadig rus over all den kjærligheten og godheten vi kan gi til et annet menneske.  Eller til alle andre mennesker.

Eller er det en stormende glede over alt det frydefulle vi sjøl kan motta.    

Eller hva er forelskelse - eller også kjærlighet for den del.

Spørsmålet er;  vet vi mennesker hva kjærlighet er, eller er det noe her vi er nødt til å finne mer ut av, tenke grundigere igjennom.  Opplysning handler om Kjærlighet, hører vi hver dag.

Da er det hva Kjærlighet er, vi skal lære ved denne Opplysninga.

All den tid kjærlighet er nøkkelen til opplysning, så må vi finne den nøkkelen før vi kan bli opplyst.  

Kanskje har vi aldri tenkt over hva dette dreier seg om.  Eller har vi alltid tenkt på hva denne kjærligheten er, og konkludert med det samme som de andre i 3d.

Kjærlighet er noe som kommer og går.  Noen ganger er den til stor glede, andre ganger er den til like stor bekymring.  Og vi har alltid surfet på de to bølgene, høyt og lavt.  

Men nå skal vi altså bli Opplyst.

Er det enkelt og lett denne gangen.  Eller er det ikke ... 

Ingen kommentarer: