lørdag 26. januar 2013

Hva er Karma?

Her forklarer Iliuka hva karma er.  Det er kanskje ikke så lett å øyne dybden i det Iliuka vet, og legger ut om, men desto mer spennende er det å bruke tid på å tolke det han sier.  Iliuka er en Helighet som stiller i egen klasse. Iliuka lager lyssti etter seg over alt der han ferdes. 

"Gjennom hvorledes den lever, der er noget hvorledes den tilbakeholder sitt livs ønsken i denne inkarnasjon, der bliver lik der skapes óg relasjoner til sine nester om den fornekter at tale av sitt sannhets kilde til sin neste av hensyn. Om den så bærer nogen hensyns kraft for at være snill for sine nester og ei våger at leve ut av sin egen sannhets kraft, så bliver der til slagg for legemet og sinnet og sjelen, - og således den vandrer inn i efterlivet, lik således for at forløse den kraft den har oppsamlet, - der kan sammenliknes med en sekk den bærer på sine aksler. Nogle menneskebarn bærer så megen sekker at der er noget underligt at beskue av våre himler. Der er noget lik den skal søke at se: Bundenheter bliver i behov av at skape friheter i neste inkarnasjon, så er der i karma. Takk."

"Gjør imot din neste hva den vil at sin neste skal gjøre mot sitt hjerte!  Så er den karmisk i balanser. Konu Ekatah. 

Hvilket forhold er det da mellom karma og frekvenser? 

Alt hva den uttrykker er i frekvenser. Alt hva den tilbakeholder er av negative frekvenser der skaper slagg for legemet og sinnet. Hvorledes den så betrakter alt på sin jord, så er der ulike frekvenser, dog ei kan der måles direkt i frekvenser for en karmisk oppgave. Der er hvorledes den selv bærer følelser av hva den gjør, der bærer frekvenser. Konu Ekatah."

"Takk, Iliuka!" (19.02.05)

Iliuka.net hovedside

(trykk deg inn på det blå 'jordskjelvet')

Ingen kommentarer: