torsdag 31. januar 2013

Jordskjelv - hva eller hvem skyldes det

Vi har større innvirkning på Jorda og utviklinga rundt oss, enn vi til daglig er klar over. Jorda og menneskene er vevd sammen på en måte som gjør vår dominans over den - hundre prosent.  Vi registrerer det bare ikke, for vi skal leve våre liv og har mer enn nok med det.

Den overgangen Jorda - og vi - er inne i nå, fører til radikale endringer i planeten og det samme i oss.  Mennesker og planet er vevd tett sammen.  Begge parter trenger nye ressurser for den nye tida.  Jorda må ha nye ressurser til sin voksende folkegruppe - og seg sjøl.

Et budskap fra Moder Jord - Gaia - kanalisert gjennom Pepper Lewis, året 2010.

Les mer om vekselvirkningene mellom planet og dens beboere, her:  Messages & Channelings > Pepper Lewis > Latest

Ingen kommentarer: