fredag 11. januar 2013

Å leve mellom dimensjonene ...

Jeg lever virkelig mellom dimensjonene nå, eller rettere - jeg har fotfeste i flere dimensjoner samtidig.  Det er ikke enkelt å orientere seg under slike forhold, spesielt om orienteringsevnen er svak fra før.  Av denne grunn kopler jeg ofte helt fra, og håper at alt dette nye har med Ascension å gjøre.  Det kjøres informasjonskurs for folk i denne tida, slik at de ikke skal uroe seg unødig. Det er likevel et spørsmål om hvor mange som blir begunstiget med slike kurs. 

Dimensjonalt utmattet, er uttrykket som brukes på denne tilstanden.  Men ikke alle er i nærheten av verken kurs eller annen forklaring på femomenene som dukker opp, så de må klare seg som best de kan.  Puh ...  Det er så mye å bli utmattet av nå for tida. Vent i alle fall i det lengste før du godtar noen form for 3d-merkelapp på ny-fenomenene.  Husk at kroppen kontinuerlig er gjenstand for justeringer og av den grunn er du prøvekluten i lang tid ennå.

Ingen kommentarer: