fredag 18. januar 2013

Slett tanken på TID

Det viktigste du kan gjøre er å kutte ut tanken på tid her og tid der, og planlegge for tid til ditt og datt i alle sammenhenger.  Det er det mest effektive ankeret du kan montere på deg sjøl!  Vil du henge igjen unødig, så fortsett å tenke og planlegge i tid.  Tid  er som du skjønner, en meget viktig del av den illusoriske virkeligheten.

Hva skal tiden så erstattes med?  Øyeblikket!  Gå inn for å vær i øyeblikket.  Nå.  Det er det eneste som teller.  Nå, og ikke da eller om litt, eller om en time eller to eller i morgen, men her og .   Her og .  Lær av barna, de kan dette med å leve i øyeblikket.  Jo yngre, jo bedre mestrer de øyeblikket.


Ingen kommentarer: