søndag 27. januar 2013

"Fokalens punkt"

Jeg synes Iliuka er en 'tålmodets' mann.  Han har besvart alle tenkelige og utenkelige spørsmål i årevis - fra alle vinkler, men vi spør og spør ... 


Og hva er så 'fokalens punkt' som Iliuka snakker om her? 

"Fokalpunktet er det punktet lysstrålene samlet treffer filmplanet og avbilder et objekt."


Spørsmål fra Iliukas Råd for noen år tilbake:

"Å FLYTTE TUNGE STEINER"

"Langt tilbake kunne vi forflytte store steiner i Peru." 

Iliuka:  "Så er der korrekt. Der var gjennom hvorledes den manifesterede sine tanker. Således kunne der formes stener, og således kunne der transformeres og transporteres stener. Gjennom hvorledes der var en gemensam gruppe, der søkede i en unison energi at indusere sådant fokalens punkt, hvorledes der så anbraktes de frekvenser til at forflytte stener, korrekt. (091106)"

Iliuka.net hovedside

Ingen kommentarer: