torsdag 3. januar 2013

Det er så mye å skrive om - så mye å snakke om - så mye å forstå

Jeg har ikke lært meg og hanskes med all den nye kunnskapen som kommer inn i store mengder nå for tida (ad luftveien). Det er ikke blitt som en gammel vane i det hele tatt, sjøl om mye har kommet på samme måten, i lang tid.  Av og til vet du ikke hvor du befinner deg - her eller der (du skjønner hva jeg mener).

Av store forandringer på Jorda kan jeg nevne blant mye annet, at det nye økonomisystemet er her for lansering når tida er inne.  Nye forvaltere av systemet er også på plass i kulissene.  Alt det gamle skal ut og nye systemer skal inn - slike som ikke er tenkt for kjeltringsstreker slik de gamle var. Mange mister nok håndarbeidet sitt av denne grunn, men de får ty til kreativiteten på en mer hederlig måte - så går det nok bra. 

Alt det nye som kommer skal munne ut i global velstand, sier Kryon.  Tenk det!

Ingen kommentarer: