tirsdag 22. januar 2013

Astrologi - første del januar 2013

Alle har vi levd innenfor rammer som har holdt oss i den samme tankegangen i evighet etter evighet.  Nå holdes det kurs for folk som skal lære å komme seg ut av slike ego-rammer.  Det er egentlig ikke vanskelig i det hele tatt, hvis en tenker seg om.  Vaner, gjentakelser er egoets oppfinnelse, for egoet er den store slavedriveren. Vi har gått i ring og slept på et stort lass - liv etter liv!  Det er bare å bestemme seg for å bryte alle slike vane-påfunn som i all tid har definert det mennesket vi framstår som.  Etterpå ...  spaserer vi ut av det som en gang fungerte som barrierer for vår bevegelsesfrihet og frihet generelt.  

Tankegangen vår vil ikke lenger styres fra sinnet, men fra hjertet, viser astrologien. Trettentallet (i 2013) viser også at vi vil bevege oss fra dualitet til enhet.  Tretten er kjærlighetens tall og tretten er transformasjonens tall, så da ligger det an til endringer i både tankegang og innhold forøvrig.      Planet Alert     

Ingen kommentarer: