onsdag 23. januar 2013

Ny energi og vi - blir magisk

Hva skjer når vi gir de nye energiene fysiske utrykk?  Overrasker vi både oss sjøl og andre i såfall.  Er vi nå istand til å uttrykke nye former for uttrykk ved å forene og bevege kropp og energi.  Er det slik - ja, da er mulighetene legio hva angår hva det levende livet kan stille opp med - hva uttrykk angår.   Er dette kanskje - en ny form for kanalisering? Det skulle ikke forundre meg!

Les Celia Fenn's  "EARTH KEEPER LOGS : JANUARY 2013" og la fantasien få fritt spillerom!

Ingen kommentarer: